Trang Chủ
Language:
Clock...
Đăng nhập

BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG 2019

Mã DV
Tên Dịch Vụ 43-50
Giá Dịch Vụ (280/NQ-UBND)
Giá Bảo Hiểm (13/2019/TT-BYT)
 55 
 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu
282,000  đ  
282,000  đ  
 56 
 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Nội tổng hợp
282,000  đ  
282,000  đ  
 57 
 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu
171,100  đ  
171,100  đ  
 58 
 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Phụ sản
282,000  đ  
282,000  đ  
 59 
 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nhi
198,300  đ  
198,300  đ  
 60 
 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Nhi
175,600  đ  
175,600  đ  
 61 
 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Nhi
148,600  đ  
148,600  đ  
 62 
 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp
198,300  đ  
198,300  đ  
 63 
 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp
175,600  đ  
175,600  đ  
 64 
 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp
148,600  đ  
148,600  đ  
 65 
 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi
171,100  đ  
171,100  đ  
 66 
 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Truyền nhiễm
171,100  đ  
171,100  đ  
 67 
 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản
149,100  đ  
149,100  đ  
 68 
 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa nội tổng hợp
171,100  đ  
171,100  đ  
 69 
 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa nội tổng hợp
121,100  đ  
121,100  đ  
 70 
 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu
121,100  đ  
121,100  đ  
 71 
 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nhi
149,100  đ  
149,100  đ  
 72 
 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Nhi
121,100  đ  
121,100  đ  
 73 
 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp
149,100  đ  
149,100  đ  
 74 
 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản
198,300  đ  
198,300  đ  
 75 
 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phụ - Sản
175,600  đ  
175,600  đ  
 76 
 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Phụ - Sản
148,600  đ  
148,600  đ  
 77 
 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền
121,100  đ  
121,100  đ  
 78 
 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền
149,100  đ  
149,100  đ  
 79 
 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Y học cổ truyền
282,000  đ  
282,000  đ  
 80 
 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền
171,100  đ  
171,100  đ  
 81 
 Phụ thu phòng quạt dịch vụ 2 người
100,000  đ  
0  
 82 
 Phụ thu phòng quạt dịch vụ 1 người
200,000  đ  
0  
 83 
 Phụ thu phòng dịch vụ máy lạnh 1 người
280,000  đ  
0  
 84 
 Phụ thu phòng dịch vụ máy lạnh 2 người
150,000  đ  
0  

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HỒNG
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tân - Giám Đốc TTYT Huyện Tân Hồng
Số 09 Trần Phú, Khóm 3, TT. Sa Rài H.Tân Hồng - Đồng Tháp
ĐT: 02773. 830039 (Hành Chánh), 02773. 830995 (Cấp Cứu), 0966.741.717 (Ban Giám Đốc)
Email:bvdktanhong@gmail.com - Copyright© bvdktanhong.vn