SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TTYT HUYỆN TÂN HỒNG

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    BẢNG XẾP TRỰC CHUYÊN MÔN    
    ( Từ đến )  

 

Ngày trực
Lãnh đạo /TD /ĐDN
BS Ngoại
BS Nội
Siêu Âm
Khoa
Khám Bệnh
HSCC
Sản
Gây Mê
Ngoại
Nội
Nhiễm
Đông Y
Nhi
Xét Nghiệm
Phòng Mổ
X -Quang
Tổ Thu
Tài Xế
Bảo Vệ/ Điện Nước
BS
Trực
Covid
ĐD
Trực
Covid
Test
sàng lọc
Covid
Ngày
Đêm
Ngày
Đêm
Thứ 2
03/10
Quý
Thiện
Bình Thư
C.Tú Định
Tấn,Dung,Kiều(s), Quyến,Hường,Quí, Bích,Ngọc,Hải, Huy
Giao Nhật Vũ
Bông Hồng Thi
Đan N.Diễm
Anh Phương
Định Minh
Hiền
Mẹo Lắm
Hằng
Hiền
Hận
Lượm
Hiếu
Ngân
Võ Hồng Tạo
Út
Hoàng
Thứ 3
04/10
Khải
Quới
Dư (Danh) Thiện
C.Tú Định
Tấn,Dung,Hường, Kiều,Quyến,Quí, Bích,Ngọc,Hải, Huy
Oanh Mal Thuận
Giao Nhật Vũ
V.Diễm Sương
Đan N.Diễm
Trọng Chen
Giàu
Mai Loan
Nhân
Lụa
Minh
Lượm
Cảnh
Sang
Cường
Lưng Nữa Nguyên
Út
Hiệp
Thứ 4
05/10
Thành
Phong
Danh (Dư) Linh
C.Tú Định
Tấn,Dung,Hường, Kiều,Quyến,Quí, Bích,Ngọc,Hải, Huy
Bông Hồng Thi
Oanh Mal Thuận
Anh Phương
V.Diễm Sương
Định Minh
Thanh
Xuyên Nhi
Thủ
Hiền
Sơn
Phong
Vân
Huy
Võ Hồng Tạo
Út
Hoàng
Thứ 5
06/10
Quý
Gái
Chiến Trổi Em
C.Tú Định
Tấn,Dung,hường, Kiều,Quyến,Quí, Bích,Ngọc,Hải, Huy
Giao Nhật Vũ
Bông Hồng Thi
Đan N.Diễm
Anh Phương
Trọng Chen
Hiền
Mẹo Lắm
Hằng
Mai
Bình
Lượm
Cảnh
Ngân
Lưng Nữa Nguyên
Út
Vui
Thứ 6
07/10
Khải
Tín
Truyền Thư
Tấn.Dung,Hường, Kiều,Quyến,Quí, Bích,Ngọc,Hải, Huy
Oanh Mal Thuận
Giao Nhật Vũ
V.Diễm Sương
Đan N.Diễm
Định Minh
Giàu
Mai Loan
Nhân
Lụa
Hận
Hiếu
Sang
Cường
Võ Hồng Tạo
Út
Hoàng
Thứ 7
08/10
Thành
Thiện
Dung Tâm Thiện
X
X
Bông Hồng Thi
Oanh Mal Thuận
Anh Phương
V.Diễm Sương
Trọng Chen
Thanh
Xuyên Nhi
Thủ
Mai
Minh
Phong
Vân
Huy
Lưng nữa Nguyên
Út
Hiệp
CN
09/10
Tân
Gái (Quới)
Giao Hường Linh
X
X
Giao Nhật Vũ
Bông Hồng Thi
Đan N.Diễm
Anh Phương
Định Minh
Hiền
Mẹo Lắm
Hằng
Hiền
Sơn
Lượm
Hiếu
Ngân
Võ Hồng Tạo
Út
Hoàng

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN VĂN TÂN