Trang Chủ
Language:
Clock...
Đăng nhập

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HỒNG - TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 09 - Đường Trần Phú - Khóm III - Thị Trấn. Sa Rài - Huyện Tân Hồng - Tỉnh Đồng Tháp

Điện Thoại: 02773.830039(Phòng Hành Chánh), 02773. 830995- 115 (Khoa HSCC)- Fax: 02773.830847

Website: bvdktanhong.com, Email: bvdktanhong@gmail.com