Thông tin thầu
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Ngày đăng:
Số văn bản :
Nội dung :
Số VB
Nội Dung Trích Yếu
Ngày Đăng
Ngày Ký
Chi Tiết
1351/TB -TTYT
V/v thông báo mời chào giá hóa chất xét nghiệm theo máy sử dụng cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng năm 2024-2027
17/10/2023
1212/TB-TTYTHTH
V/v thông báo mời chào giá hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2023 sử dụng cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng
21/09/2023
1142/TH-TTYTTH
TB về việc mời chào giá may trang phục chuyên môn cho viên chức Trung tâm Y tế
06/09/2023
1088a/TB-TTYT
V/v thông báo mời chào giá sữa chữa máy giặt y tế cho TTYT Tân Hồng
21/08/2023
974/TB-TCHC
Thông báo Mua hiện vật bồi dưỡng cho viên chức
31/07/2023
935/TB-TTYTTH
v/V thông báo mời chào giá sinh phẩm và hoá chất xét nghiệm chuyên dụng theo máy điẹn giải I-Smart 30 Pro năm 2023 sử dụng cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng
14/07/2023
BẢNG CHÀO GIÁ ĐƯỜNG SỮA
13/07/2023
Thông báo chào giá cạnh tranh cung cấp trang thiết bị y tế năm 2020
13/07/2023
473/TB-TTYT
Thông báo Chào giá cạnh tranh Quầy thuốc dịch vụ tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng
13/07/2023
629/TB-TTYT
Thông báo về việc mời chào giá thay mực in năm 2020
13/07/2023
Trang : 1  2 3  

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HỒNG
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tân - Giám Đốc TTYT Huyện Tân Hồng
Số 09 Trần Phú, Khóm 3, TT. Sa Rài H.Tân Hồng - Đồng Tháp
ĐT: 02773. 830039 (Hành Chánh), 02773. 830995 (Cấp Cứu), 0966.741.717 (Ban Giám Đốc)
Email:bvdktanhong@gmail.com - Copyright© bvdktanhong.vn