Trang Chủ
Language:
Clock...
Đăng nhập
 Tin tức
TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kết quả khảo sát sự hài lòng trong thực hiện Thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022 - (10:21:02 16/03/2023)

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HỒNG
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tân - Giám Đốc TTYT Huyện Tân Hồng
Số 09 Trần Phú, Khóm 3, TT. Sa Rài H.Tân Hồng - Đồng Tháp
ĐT: 02773. 830039 (Hành Chánh), 02773. 830995 (Cấp Cứu), 0966.741.717 (Ban Giám Đốc)
Email:bvdktanhong@gmail.com - Copyright© bvdktanhong.vn