Trang Chủ
Language:
Clock...
Đăng nhập
 Tin tức
TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ
Đề án Chuyển đổi số y tế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 2030 - (9:27:14 23/12/2022)

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị, địa phương - (8:49:03 21/12/2022)

Ban hành Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp - (15:45:47 03/11/2022)

Đồng Tháp sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số - (9:33:45 28/09/2022)

Đồng Tháp sẽ có Bộ chỉ số Chuyển đổi số cấp sở, ngành và huyện - (16:06:28 16/09/2022)

Khai trương Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp - (16:18:35 10/08/2022)

Ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp - (16:16:59 09/08/2022)

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HỒNG
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tân - Giám Đốc TTYT Huyện Tân Hồng
Số 09 Trần Phú, Khóm 3, TT. Sa Rài H.Tân Hồng - Đồng Tháp
ĐT: 02773. 830039 (Hành Chánh), 02773. 830995 (Cấp Cứu), 0966.741.717 (Ban Giám Đốc)
Email:bvdktanhong@gmail.com - Copyright© bvdktanhong.vn