Trang Chủ
Language:
Clock...
Đăng nhập
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Ngày đăng:
Số văn bản :
Nội dung :
Số VB
Trích Yếu Văn Bản
Ngày Đăng
Ngày Ký
Chi Tiết
1796/TB-TTYT
Thông báo thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2023
24/11/2023
23/11/2023
1788/TB-TTYT
Thông báo mời thầu chuyển bệnh theo yêu cầu
22/11/2023
22/11/2023
1743/TB-TTYT
V/v Thông báo báo giá PACS
15/11/2023
13/11/2023
1743/TB-TTYT
V/v Thông báo báo giá PACS
15/11/2023
13/11/2023
1416/TB-TTYT
Thông báo về việc mời Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: may trang phục chuyên môn cho viên chức Trung tâm Y tế
06/11/2023
03/11/2023
1404/TB-TTYT
Về việc điều chỉnh thời gian nộp và mở hồ sơ bán thanh lý tài sản cố định của Trung tâm tế Y huyện Tân Hồng theo hình thức chào giá
31/10/2023
31/10/2023
1393/TB-TTYT
V/v Bán thanh lý tài sản cố định của Trung tâm Y tế tân hồng theo hình thức chào giá
30/10/2023
30/10/2023
1351/TB -TTYT
V/v thông báo mời chào giá hóa chất xét nghiệm theo máy sử dụng cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng năm 2024-2027
17/10/2023
17/10/2023
1212/TB-TTYTHTH
V/v thông báo mời chào giá hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2023 sử dụng cho Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng
21/09/2023
21/09/2023
1088a/TB-TTYT
V/v thông báo mời chào giá sữa chữa máy giặt y tế cho TTYT Tân Hồng
21/08/2023
21/08/2023
Trang : 1 2  

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HỒNG
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Tân - Giám Đốc TTYT Huyện Tân Hồng
Số 09 Trần Phú, Khóm 3, TT. Sa Rài H.Tân Hồng - Đồng Tháp
ĐT: 02773. 830039 (Hành Chánh), 02773. 830995 (Cấp Cứu), 0966.741.717 (Ban Giám Đốc)
Email:bvdktanhong@gmail.com - Copyright© bvdktanhong.vn