Trang Chủ
Language:
Clock...
Đăng nhập


BẢNG GIÁ DANH MỤC THUỐC 2019

-----------------------

<
Số TT
Tên Thuốc
Đơn vị
Đơn Giá
Ghi chú
 matuhoc 
 tenthuoc
 donvi
 Đơn giá
 Ghi chú
 1 
 A giao, bạc hà, bách bộ, bách hợp, bối mẫu, cam thảo, đương qui, sinh khương, hạnh nhân, cát cánh, mã đậu linh, ngũ vị tử, thiên hoa phấn, thiên môn, tri mẫu, tử tô, tử uyển, ý dĩ ( BÁCH HẠNH CHỈ KHÁI
 Chai
 0
 
 2 
 ABHAYRAB (Vắc xin dại tế bào vero tinh chế)
 Lọ
 157000
 
 3 
 ABL- Cefotaxime 1g
 Lọ
 1
 
 4 
 Acarbose (Dorobay) 50mg
 viên
 980
 
 5 
 Acarbose (SaVi Acarbose) 25mg
 viên
 1800
 
 6 
 Acarbose 50mg(ACABROSE )
 Viên
 2000
 
 7 
 Acetazolamid 250mg
 Viên
 549
 
 8 
 Acetazolamid (ACETAZOLAMID) 250mg.
 viên
 693
 
 9 
 Acetazolamid 250mg.
 Viên
 693
 
 10 
 Acetyl Leucin (Gikanin) 500MG
 viên
 364
 
 11 
 Acetyl Leucin (Gikanin) 500mg.
 viên
 332
 
 12 
 Acetyl leucin (Vintanil.) 500mg/5ml
 Ống
 13650
 
 13 
 Acetyl leucin 500mg (Gikanin)
 Viên
 364
 
 14 
 Acetyl leucin 500mg (Gikanin)
 Viên
 432
 
 15 
 Acetyl leucin 500mg(Acedanyl)
 Viên
 483
 
 16 
 Acetyl leucin 500mg(Acedanyl)
 Viên
 609
 
 17 
 Acetyl leucin 500mg(Acedanyl).
 Viên
 483
 
 18 
 Acetylcystein 100mg - Vacomuc 100mg (QTBV)
 Gói
 549
 
 19 
 Acetylcystein 200mg
 Viên
 280
 
 20 
 Acetylcystein 200mg - Acemuc 200mg (QTBV)
 Chai
 605
 
 21 
 Acetylcystein 200mg gói
 Gói
 725
 
 22 
 Acetylleucin 500mg/5ml (Tanganil)
 Ống
 13698
 
 23 
 Acetylsalicylic acid (Aspirin 81mg.) 81mg
 viên
 76
 
 24 
 Acetylsalicylic acid (Aspirin 81mg.) 81mg
 viên
 86
 
 25 
 Acetylsalicylic acid (Aspirin) 81mg.
 viên
 86
 
 26 
 Acetylsalicylic acid + clopidogrel (PFERTZEL.) 75mg + 75mg
 viên
 3990
 
 27 
 Aciclovir (ACICLOVIR MEYER) 800mg
 viên
 1365
 
 28 
 Aciclovir (Aciclovir Meyer) 800mg.
 viên
 1010
 
 29 
 Aciclovir (Acyclovir 5%.) 5%
 Tuýp
 4590
 
 30 
 Aciclovir (Kem Zonaarme) 5% 5g
 Tuýp
 4800
 
 31 
 Aciclovir (Mediclovir) 5g (tra mắt)
 Tuýp
 49350
 
 32 
 Aciclovir (Mibeviru) 400mg
 viên
 945
 
 33 
 Aciclovir 200mg
 Viên
 485
 
 34 
 Aciclovir 200mg
 Viên
 600
 
 35 
 Aciclovir 200mg.
 Viên
 329
 
 36 
 Aciclovir 200mg.
 Viên
 600
 
 37 
 Aciclovir 400mg
 Viên
 945
 
 38 
 Aciclovir 400mg. (Medskin Clovir 400)
 viên
 798
 
 39 
 Aciclovir 5%/5g
 Tuýp
 5600
 
 40 
 Aciclovir 800mg
 Viên
 1690
 
 41 
 Aciclovir 800mg
 Viên
 2290
 
 42 
 Aciclovir 800mg (ACICLOVIR MEYER)
 viên
 1365
 
 43 
 Aciclovir(ACICLOVIR MEYER) 800mg
 Viên
 1155
 
 44 
 Aciclovir(ACICLOVIR MEYER) 800mg
 Viên
 1365
 
 45 
 Aciclovir(ACICLOVIR MEYER) 800mg
 Viên
 1690
 
 46 
 Aciclovir(Aciclovir MKP) 5%
 Tuýp
 6340
 
 47 
 Aciclovir(Aciclovir MKP) 5%
 Tuýp
 7196
 
 48 
 Acid Acetyl Salicylic 81mg (Aspirin)
 Viên
 111
 
 49 
 Acid Acetyl Salicylic 81mg(Aspirin)(DV)
 Viên
 111
 
 50 
 Acid amin (AMINOACID KABI) 5% 500ML
 Chai
 65100
 
 51 
 Acid amin 10% 250ml ( Celemin 10 )
 Chai
 68000
 
 52 
 Acid amin 5%/500ml (Mekoamin S)
 Chai
 69200
 
 53 
 Acid amin 8% 200ml(Aminoleban - 200ml)
 Chai
 103400
 
 54 
 Acid amin 8% 200ml(Aminoleban - 200ml)
 Chai
 104000
 
 55 
 Acid amin* (Alvesin 10E) 10%/250ml
 Chai
 80000
 
 56 
 Acid amin* (Alvesin 10E) 10%/500ml
 Chai
 134000
 
 57 
 Acid amin* (Alvesin 5E) 5%/500ml
 Chai
 105000
 
 58 
 Acid amin* (AMINOACID KABI) 5% 500ML
 Chai
 65100
 
 59 
 Acid amin* (Aminoplasmal B.Braun 5% E) 5%/250ml
 Chai
 67725
 
 60 
 Acid amin* (Aminoplasmal BB) 5%/250ml
 Chai
 68000
 
 61 
 Acid amin* (Aminoplasmal Hepa) 10% 500ml
 Chai
 188685
 
 62 
 Acid amin* (Kidmin.) 7.2% 200ml (Số Lô.2905025)
 Chai
 115000
 
 63 
 Acid amin* (Morihepamin) 58%/200ml
 Túi
 116632
 
 64 
 Acid amin* (Morihepamin) 7,58%/200ml
 túi
 116632
 
 65 
 Acid amin* 10% 250ml(Aminosteril Sol 10% 250ml 1s)
 Chai
 75000
 
 66 
 Acid amin* 4%/250ml ( Alversin)
 Chai
 65520
 
 67 
 Acid amin* 4%/500ml ( Alversin)
 Chai
 106470
 
 68 
 Acid amin* 5% 250ml (MEKOAMIN S). (Số Lô.19001DN )
 Chai
 53130
 
 69 
 Acid amin* 5% 250ml( Celemin)
 Viên
 55986
 
 70 
 Acid amin* 8% 200ml (Aminoleban-200ml) (Số Lô.2901029)
 Chai
 104000
 
 71 
 Acid amin* (Aminoacid Kabi ) 5% 250ml
 Chai
 44100
 
 72 
 Acid amin* 7.2% sử dụng cho bệnh nhân suy thận(Kidmin) 200ml
 Chai
 115000
 
 73 
 Acid folic 5mg
 viên
 147
 
 74 
 Acid Folic 5mg (Folacid)
 Viên
 84
 
 75 
 Actiso ( THUỐC UỐNG ACTISÔ )
 Ống
 3340
 
 76 
 Actiso (.Actiso)
 viên
 900
 
 77 
 ACTISÔ 10ml ( Actisô )
 Ống
 2890
 
 78 
 Actiso 2000mg.
 viên
 700
 
 79 
 Actiso, Biển súc,Bìm bìm biếc, Diệp hạ châu, Nghệ ( Liverbil . )
 viên
 735
 
 80 
 Actiso, Biển súc/Rau đắng đất, Bìm bìm/Bìm bìm biếc, (Diệp hạ châu), (Nghệ).( LIVERBIL)
 viên
 735
 
 81 
 Actiso, Rau đắng đất, Bìm bìm ( Boganic . )
 viên
 620
 
 82 
 Acyclovir 200mg
 Viên
 395
 
 83 
 Acyclovir 5g-5%
 Tuýp
 7900
 
 84 
 Acyclovir VPC 200mg
 viên
 377
 
 85 
 Acyclovir VPC 200mg (QTBV)
 viên
 377
 
 86 
 Adalat 10mg
 Viên
 2253
 
 87 
 Adenosin triphosphat (ATP) 20mg
 viên
 560
 
 88 
 Adrenoxyl 10mg(DV)
 Chai
 1250
 
 89 
 Airway đè lưỡi số 1
 Cái
 4200
 
 90 
 Airway đè lưỡi số 1
 Cái
 4800
 
 91 
 Airway đè lưỡi số 1
 Cái
 4200
 
 92 
 Airway đè lưỡi số 2
 Cái
 4200
 
 93 
 Airway đè lưỡi số 2
 Cái
 4800
 
 94 
 Airway số 1
 Cái
 4200
 
 95 
 Airway số 1
 Cái
 4214
 
 96 
 Airway số 1
 Cái
 4800
 
 97 
 Airway số 1,2,3,4 ( Số 2)
 Cái
 3910
 
 98 
 Airway số 1,2,3,4( Airway số 2)
 Cái
 4200
 
 99 
 Airway số 1.
 Cái
 6000
 
 100 
 Airway số 2.
 Viên
 4214
 
 101 
 Albendazol (ADAZOL) 400mg
 viên
 1575
 
 102 
 Albendazol (ADAZOL) 400mg.
 viên
 1680
 
 103 
 Albendazol (ADAZOL.) 400mg
 viên
 1575
 
 104 
 Albendazol (SAVI ALBENDAZOL) 200mg
 viên
 2475
 
 105 
 Albendazol 400mg
 Viên
 1300
 
 106 
 Albendazol 400mg
 Viên
 1500
 
 107 
 Albumin (ALBIOMIN) 20%/50ml
 Chai
 700000
 
 108 
 Albumin (Human Albumin 20% Behring, low salt.) 20%
 Lọ
 590000
 
 109 
 Albumin (Human Albumin Baxter 200g/l) 20% / 50ml
 Chai
 765000
 
 110 
 Albumin (Human Albumin Baxter Inj) 200g/l, chai 50ml.
 Chai
 571725
 
 111 
 Albumin (Kedrialb) 200g/l
 Chai
 1299900
 
 112 
 Albumin 20%/50ml ( Human Albumin )
 Chai
 703500
 
 113 
 Albumin 20%/50ml ( Human Albumin )
 Chai
 765000
 
 114 
 Alendronat( RISENATE) 70mg
 Gói
 11900
 
 115 
 Alfuzosin (Alsiful S.R. Tablets 10mg) 10mg.
 viên
 7500
 
 116 
 Alfuzosin (Alsiful S.R. Tablets 10mg.) 10 mg
 viên
 7500
 
 117 
 Alfuzosin (GOURCUFF-5.) 5mg
 viên
 6000
 
 118 
 Alimemazin (Thelizin) 5mg
 viên
 68
 
 119 
 Alimemazin (Thelizin) 5mg.
 viên
 66
 
 120 
 Allopurinol (Darinol 300) 300mg
 viên
 294
 
 121 
 Allopurinol (Darinol 300) 300mg
 viên
 394
 
 122 
 Allopurinol (Darinol 300.) 300mg
 viên
 378
 
 123 
 Allopurinol (Darinol) 300mg
 Viên
 393
 
 124 
 Allopurinol (Sadapron 100.) 100mg
 viên
 1750
 
 125 
 Allopurinol (SADAPRON) 100mg
 viên
 1750
 
 126 
 Allopurinol 300mg
 Viên
 441
 
 127 
 Allopurinol 300mg ( Zalrinol )
 Viên
 455
 
 128 
 Allopurinol 300mg(DV)
 Viên
 455
 
 129 
 Allopurinol 300mg.
 viên
 306
 
 130 
 Alpha chymotrypsin (Katrypsin) 4,2mg
 viên
 157
 
 131 
 Alpha chymotrypsin (Katrypsin) 4,2mg.
 viên
 127
 
 132 
 Alpha chymotrypsin (Katrypsin.) 4,2mg
 viên
 118
 
 133 
 Alpha chymotrypsin (Vintrypsine) 5000UI.
 Lọ
 4662
 
 134 
 Alpha chymotrypsin (Vintrypsine) 5000UI.(DV)
 Lọ
 4662
 
 135 
 Alpha chymotrypsin 5000IU(α Chymotrypsin 5000 IU)
 Lọ
 5166
 
 136 
 Alpha chymotrypsin 5000IU(α Chymotrypsin 5000 IU)
 Lọ
 5880
 
 137 
 Alpha chymotrypsin 5000IU(α Chymotrypsin 5000 IU)
 Lọ
 6993
 
 138 
 Alpha chymotrypsin(Katrypsin) 4,2mg.
 Viên
 216
 
 139 
 Alpha chymotrypsin(Katrypsin) 4,2mg.
 Viên
 288
 
 140 
 Alphachymotrypsin 4.2mg
 Viên
 318
 
 141 
 Alphachymotrypsin 5000UI
 Lọ
 6993
 
 142 
 Alphachymotrypsin 5000UI
 Lọ
 7245
 
 143 
 Alphachymotryspsin 4,2mg ( Katrypsin)
 Viên
 157
 
 144 
 Alphachymotryspsin 4,2mg ( Katrypsin)
 Viên
 216
 
 145 
 Alphachymotryspsin 4,2mg ( Katrypsin)
 Viên
 288
 
 146 
 Aluminum phosphat (Misanlugel) 20% 12,4g.
 Gói
 2100
 
 147 
 Aluminum phosphat (Misanlugel.) 20%
 Gói
 2100
 
 148 
 Aluminum phosphat 20% 12.4g (Misanlugel)
 Gói
 2100
 
 149 
 Aluminum phosphat 20%/12.38g(Aluminium phosphat gel)
 Gói
 960
 
 150 
 Aluminum phosphat 20%/12.38g(Aluminium phosphat gel)
 Gói
 1008
 
 151 
 Aluminum phosphat 20%/12.38g(Aluminium phosphat gel)
 Gói
 1218
 
 152 
 Aluminum phosphat 20g - HULL (QTBV)
 Gói
 2990
 
 153 
 Aluminum phosphat 20g(Aluminium phosphat gel)
 Gói
 1218
 
 154 
 Aluminum phosphat 20g(Aluminium phosphat gel)
 Gói
 1239
 
 155 
 Alverin (citrat) (Spasvina) 40mg
 Viên
 90
 
 156 
 Alverin (citrat) (Spasvina) 40mg.
 viên
 88
 
 157 
 Alverin (citrat) + simethicon (Nady-Spasmyl) 60mg + 80mg.
 viên
 1491
 
 158 
 Alverin (citrat) + simethicon (Nady-spasmyl.) 60mg + 80mg
 viên
 1680
 
 159 
 Alverin (citrat) + simethicon (Newstomaz) 60mg + 300mg.
 viên
 840
 
 160 
 Alverin (citrat) + simethicon (Simacone.) 60mg + 300mg
 viên
 838
 
 161 
 Alverin (citrat) 40mg (Alverin)
 Gói
 115
 
 162 
 Alverin (citrat) 40mg (Alverin)
 Gói
 126
 
 163 
 Alverin (citrat) 40mg (Alverin)
 Gói
 137
 
 164 
 Alverin (citrat) 40mg (Alverin).
 Viên
 126
 
 165 
 Alverin (citrat) 60MG simethicon 300MG (Simacone)
 Viên
 966
 
 166 
 Alverin (citrat) 60mg - simethicon 300mg(Meteospasmyl)
 Viên
 3056
 
 167 
 Alverin (citrat) 60mg. (Savisang60)
 viên
 648
 
 168 
 Alverin citrat (Alverin.) 40mg
 viên
 110
 
 169 
 Alverin citrat (DOSPASMIN 120 MG.) 120mg
 viên
 1200
 
 170 
 Alverin citrat (Sparenil 60.) 60mg
 viên
 580
 
 171 
 Alverin citrate 60mg + simethicon 300mg (Simacone)
 Viên
 850
 
 172 
 Alverin(citrat) 40mg
 Viên
 126
 
 173 
 Ambroxol (Droply) 15mg, ống 5ml.
 Ống
 4950
 
 174 
 Ambroxol (HALIXOL.) 30mg
 viên
 1500
 
 175 
 Ambroxol 30mg
 Viên
 153
 
 176 
 Ambroxol 30mg( Ambron)
 Viên
 129
 
 177 
 Aminophylin (DIAPHYLLIN VENOSUM) 4.8%/5ml
 Ống
 10815
 
 178 
 Amiodaron (CORDARONE TAB) 200MG
 viên
 6752
 
 179 
 Amiodaron (hydroclorid) (Cordarone 150mg/3ml.) 150mg
 Ống
 30048
 
 180 
 Amiodaron (hydroclorid) (CORDARONE) 150mg/3ml.
 Ống
 30048
 
 181 
 Amiodaron (hydroclorid) (CORDARONE) 200 mg.
 viên
 6750
 
 182 
 Amiodaron (hydroclorid) 200mg ( Amiodarone)
 Viên
 2400
 
 183 
 Amiodaron (hydroclorid)(ALDARRONE) 200mg
 Viên
 2600
 
 184 
 Amiodaron (hydroclorid)(AMIODARONE AGUETTANT 150mg/3ml)
 Ống
 24499
 
 185 
 Amiodaron (hydroclorid)150mg/3ml(CORDARONE )
 Ống
 30048
 
 186 
 Amiodaron (hydroclorid)150mg/3ml(CORDARONE ) (DV)
 Ống
 30048
 
 187 
 Amiodaron (hydroclorid)150mg/3ml(DV)
 Ống
 30048
 
 188 
 Amitriptylin (hydroclorid) (Amilavil) 10mg
 viên
 565
 
 189 
 Amitriptylin (hydroclorid) (Amitriptylin.) 25mg
 viên
 152
 
 190 
 Amitriptylin (hydroclorid) 25mg.
 viên
 189
 
 191 
 Amitriptylin 25mg (hydroclorid)
 Viên
 210
 
 192 
 Amlodipin 5mg
 Viên
 294
 
 193 
 Amlodipin (Amlibon) 10mg.
 viên
 1270
 
 194 
 Amlodipin (Diezar) 5mg
 viên
 147
 
 195 
 Amlodipin (Dipsope-5.) 5mg
 viên
 214
 
 196 
 Amlodipin (Dorodipin) 10mg.
 viên
 340
 
 197 
 Amlodipin (Kavasdin 10.) 10mg
 viên
 345
 
 198 
 Amlodipin (Kavasdin) 10mg
 viên
 364
 
 199 
 Amlodipin (Pamlonor) 5mg
 viên
 798
 
 200 
 Amlodipin (Tipharmlor) 5mg
 viên
 145
 
 201 
 Amlodipin (Tipharmlor) 5mg.
 viên
 140
 
 202 
 Amlodipin (Tipharmlor.) 5mg
 viên
 138
 
 203 
 Amlodipin 10mg (Kavasdin)
 Viên
 392
 
 204 
 Amlodipin 5mg
 Viên
 294
 
 205 
 Amlodipin 5mg - Atenolol 50mg (LOPILCAR - A)
 Viên
 1950
 
 206 
 Amlodipin 5mg (Kavasdin)
 Viên
 112
 
 207 
 Amlodipin 5mg (Remedipin)
 viên
 986
 
 208 
 Amlodipin(Amlibon 10mg.)10mg
 Viên
 1100
 
 209 
 Amlodipine 5mg (Kavasdin)
 Viên
 112
 
 210 
 Amlodipine 5mg (Kavasdin)
 Viên
 130
 
 211 
 Amoxicilin acid clavulanic (Auclanityl) 625 mg
 Viên
 2473
 
 212 
 Amoxicilin acid clavulanic (Auclanityl) 625 mg
 Viên
 2897
 
 213 
 Amoxicilin acid clavulanic (Ofmantine) 250mg/62,5mg
 Gói
 2050
 
 214 
 Amoxicilin acid clavulanic (Ofmantine) 250mg/62,5mg
 Gói
 2180
 
 215 
 Amoxicilin Kali clavulanic (Auclanityl) 625mg
 viên
 2473
 
 216 
 Amoxicilin Kali clavulanic (Auclanityl) 625mg
 viên
 2897
 
 217 
 Amoxicilin - acid clavulanic (Augbidil) 1g
 viên
 2751
 
 218 
 Amoxicilin - acid clavulanic (Claminat) 250/31.25mg
 Gói
 5376
 
 219 
 Amoxicilin - acid clavulanic (Klamentin) 250mg
 Gói
 2189
 
 220 
 Amoxicilin - sulbactam (Pms-Bactamox) 1g
 viên
 9450
 
 221 
 Amoxicilin - sulbactam (Pms-Bactamox) 500mg
 viên
 6279
 
 222 
 Amoxicilin - sulbactam (Pms-Bactamox) 625mg
 Gói
 8400
 
 223 
 Amoxicilin - sulbactam (TRIMOXTAL) 500/500
 viên
 8500
 
 224 
 Amoxicilin - sulbactam (TRIMOXTAL) 500/500
 viên
 9250
 
 225 
 Amoxicilin (Amoxicillin) 500mg
 Viên
 480
 
 226 
 Amoxicilin (Amoxicillin) 500mg
 Viên
 525
 
 227 
 Amoxicilin (Amoxicillin) 500mg
 Viên
 540
 
 228 
 Amoxicilin (Amoxicillin) 500mg
 Viên
 1610
 
 229 
 Amoxicilin (Moxacin) 500mg
 viên
 1449
 
 230 
 Amoxicilin (Moxacin.) 500mg.
 Viên
 1449
 
 231 
 Amoxicilin (Moxacin.) 500mg.
 Viên
 1610
 
 232 
 Amoxicilin + acid clavulanic (Auclanityl 500/125mg.) 500mg + 125mg
 viên
 1790
 
 233 
 Amoxicilin + acid clavulanic (Curam 625mg.) 500mg + 125mg
 viên
 5090
 
 234 
 Amoxicilin + acid clavulanic (Midagentin 250/62,5.) 250mg + 62,5mg
 Gói
 1798
 
 235 
 Amoxicilin + acid clavulanic (Ofmantine-Domesco 625mg) 500mg + 125mg.
 viên
 1811
 
 236 
 Amoxicilin + acid clavulanic (Ofmantine-Domesco) 250mg/62,5mg.
 Gói
 1890
 
 237 
 Amoxicilin + sulbactam (Bactamox 625) 500mg + 125mg.
 viên
 8190
 
 238 
 Amoxicilin + sulbactam (Bactamox 625) 500mg + 125mg.
 Gói
 8190
 
 239 
 Amoxicilin + sulbactam (pms-Bactamox 500mg) 250mg + 250mg.
 viên
 6279
 
 240 
 Amoxicilin + sulbactam (pms-Bactamox 500mg) 250mg + 250mg.
 viên
 6289
 
 241 
 Amoxicilin + sulbactam (TRIMOXTAL 250/125) 250mg + 125mg.
 Gói
 4100
 
 242 
 Amoxicilin 250mg acid clavulanic 31,25mg (Klamentin) 250mg
 Gói
 2189
 
 243 
 Amoxicilin 250mg - sulbactam 250mg (TRIMOXTAL) 250/250
 Gói
 885
 
 244 
 Amoxicilin 250mg - sulbactam 250mg (TRIMOXTAL) 250/250
 Gói
 8500
 
 245 
 Amoxicilin 250mg - sulbactam 250mg (TRIMOXTAL) 250/250
 Gói
 9250
 
 246 
 Amoxicilin 250mg.
 viên
 313
 
 247 
 Amoxicilin 500mg - acid clavulanic 125mg(Ofmantine-Domesco 625mg)
 Viên
 2040
 
 248 
 Amoxicilin 500mg - acid clavulanic 125mg(Ofmantine-Domesco 625mg)
 Viên
 2180
 
 249 
 Amoxicilin 500mg - acid clavulanic 125mg(Ofmantine-Domesco 625mg)
 Viên
 3339
 
 250 
 Amoxicilin 500mg (MP)
 viên
 0
 
 251 
 Amoxicilin 500mg-acid clavulanic 125mg ( Augbactam 625)
 Ống
 2897
 
 252 
 Amoxicilin 500mg-acid clavulanic 125mg ( Augbactam 625)
 Ống
 3640
 
 253 
 Amoxicilin 500mg-sulbactam 250mg (Pms-Bactamox 750mg)
 viên
 5439
 
 254 
 Amoxicillin 500mg.
 Lọ
 540
 
 255 
 Amylase 100mg + papain 100mg + simethicon 30mg (Grazyme)
 viên
 2900
 
 256 
 AN THẦN BỔ TÂM - F
 Viên
 790
 
 257 
 An thần ích trí. (Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, Xuyên khung, Cam thảo.)
 viên
 2680
 
 258 
 Antigas Extra Strength ( Aluminium hydroxide-Magnesium hydroxide-Simethicone)
 Viên
 740
 
 259 
 Áo vô khuẩn dùng một lần(MS 1356649)T150
 cái
 0
 
 260 
 Arginin (A.T Arginin 200) 200mg.
 viên
 258
 
 261 
 Arginin (AMP-GININE) 200mg
 viên
 275
 
 262 
 Arginin 200mg (Euformin)
 viên
 378
 
 263 
 Arginin 200mg (Kahepa)
 Viên
 820
 
 264 
 Argyrol 1% lọ 5ml.
 Lọ
 10500
 
 265 
 Argyrol 1%/5ml
 Lọ
 10500
 
 266 
 Argyrol 1%/5ml
 Lọ
 10500
 
 267 
 Aspirin 81mg
 Viên
 99
 
 268 
 Aspirin 81mg
 Viên
 105
 
 269 
 Atapulgit hoạt hóa hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxid (Europulgite) 3g
 Gói
 1440
 
 270 
 Atapulgit hoạt hóa- hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxid 3g ( Gastropulgite)
 Gói
 3053
 
 271 
 Atenolol (TENOCAR 50) 50mg.
 viên
 620
 
 272 
 Atenolol (TENOCAR 50.) 50mg
 viên
 580
 
 273 
 Atenolol 50mg
 Viên
 146
 
 274 
 Atenolol 50mg
 Viên
 258
 
 275 
 Atenolol 50mg
 Viên
 406
 
 276 
 Atenolol 50mg(Tenocar)
 Viên
 680
 
 277 
 Atenolol(AGINOLOL) 50mg
 Viên
 258
 
 278 
 Atenolol(AGINOLOL) 50mg
 Viên
 580
 
 279 
 ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU (.Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Cỏ mực)
 viên
 1950
 
 280 
 ATORMARKSANS 20mg (Atorvastatin)
 Viên
 1190
 
 281 
 Atorvastatin (Atorhasan 20.) 20mg
 viên
 748
 
 282 
 Atorvastatin (Atorvastatin 20) 20mg.
 Viên
 240
 
 283 
 Atorvastatin (Atorvastatin 20) 20mg.
 Viên
 274
 
 284 
 Atorvastatin (Atorvastatin 20) 20mg.
 Viên
 385
 
 285 
 Atorvastatin (MEYERATOR) 40mg
 viên
 1680
 
 286 
 Atorvastatin (TORVALIPIN) 20mg
 viên
 3300
 
 287 
 Atorvastatin (TORVALIPIN) 20MG
 viên
 3300
 
 288 
 Atorvastatin 10mg - Umedica (QTBV)
 Viên
 288
 
 289 
 Atorvastatin 10mg(Atorvastatin 10)
 Viên
 188
 
 290 
 Atorvastatin 10mg(Atorvastatin 10)
 Viên
 288
 
 291 
 Atorvastatin 10mg.
 viên
 157
 
 292 
 Atorvastatin 20mg (Dorotor)
 Viên
 536
 
 293 
 Atorvastatin 20mg( Vaslor)
 Viên
 719
 
 294 
 Atorvastatin(DOROTOR) 40mg
 Viên
 3948
 
 295 
 Atorvastatine 20mg ( Lipotatin )
 Viên
 720
 
 296 
 Atorvastatine 20mg ( Lipotatin )
 Viên
 728
 
 297 
 Atorvastatine 20mg ( Lipotatin )
 Viên
 990
 
 298 
 Atropin sulfat (Atropin sulfat.) 0,25mg/1ml
 Ống
 465
 
 299 
 Atropin sulfat (Atropin Sulphat) 0,25mg/1ml.
 Ống
 480
 
 300 
 Atropin sulfat 0,1% 10ml (Atropin sulfat Kabi)
 Lọ
 19373
 
 301 
 Atropin sulfat 0,1% 10ml (Atropin sulfat Kabi)
 Lọ
 20500
 
 302 
 Atropin sulfat 0,25mg
 Ống
 610
 
 303 
 Atropin sulfat 0,25mg/ml
 Ống
 590
 
 304 
 Atropin sulfat 0,25mg/ml
 Ống
 610
 
 305 
 Atropin sulfat 0,25mg/ml (DV)
 Ống
 590
 
 306 
 Atropin sulfat 0.1% 10ml(DV)
 Lọ
 21517
 
 307 
 Atropin sulfat 0.25mg/ml (MP)
 Ống
 0
 
 308 
 Azithromycin (Azihasan) 125mg
 Gói
 2499
 
 309 
 Azithromycin (Aziphar) 200mg
 Gói
 3000
 
 310 
 Azithromycin (Azithromycin 200.) 200mg
 Gói
 1800
 
 311 
 Azithromycin (Doromax) 200mg.
 Gói
 1800
 
 312 
 Azithromycin (PYMEAZI 250) 250mg.
 viên
 2450
 
 313 
 Azithromycin (Quafa-Azi 250 mg.) 250mg
 viên
 1640
 
 314 
 Azithromycin (QUAFA-AZI) 250mg
 Viên
 1740
 
 315 
 Azithromycin (Vizicin 125.) 125mg/1,5g
 Gói
 2499
 
 316 
 Azithromycin 200mg
 Gói
 1995
 
 317 
 Azithromycin 200mg
 Gói
 2100
 
 318 
 Azithromycin 200mg(DOROMAX 200)
 Gói
 1890
 
 319 
 Azithromycin 200mg(DOROMAX 200)
 Gói
 2079
 
 320 
 Azithromycin 200mg(DOROMAX 200)
 Gói
 2100
 
 321 
 Azithromycin 250mg
 viên
 1911
 
 322 
 Azithromycin 250mg (DOROMAX)
 viên
 2079
 
 323 
 Azithromycin 500mg ( AZIPHAR )
 Gói
 3850
 
 324 
 Azithromycin(Aziefti) 500mg
 Viên
 3465
 
 325 
 Ba Kích
 Gram
 389.8
 
 326 
 BA KÍCH.
 GRAM
 910.71
 
 327 
 Bạch chỉ; Tân di hoa; Thương nhĩ tử; Tinh dầu Bạc hà ( Fitôrhi – f . )
 viên
 1050
 
 328 
 BẠCH LINH
 GRAM
 454.64
 
 329 
 Bạch Thược
 Gram
 172.96
 
 330 
 BẠCH THƯỢC
 GRAM
 311.22
 
 331 
 Bạch thược.
 Gram
 203.57
 
 332 
 BẠCH TRUẬT
 GRAM
 321.43
 
 333 
 Bạch truật, Bạch linh, Hoàng kỳ, Toan táo nhân, Đẳng sâm, Mộc hương, Cam thảo, Đương quy, Viễn chí, (Long nhãn), (Đại táo).( Hoàn Quy Tỳ TW3)
 Viên
 5995
 
 334 
 Bạch truật.
 Gram
 208.93
 
 335 
 Bacillus claussii (DOMUVAR) 5ml
 Ống
 5500
 
 336 
 Bacillus claussii (ENTEROGERMINA) 5ml
 Ống
 5765
 
 337 
 Bacillus subtilis - Lactobacillus acidophilus (Labavie)
 Gói
 1995
 
 338 
 Bacillus subtilis - lactobacillus acidophilus(BIOSUBTYL DL)
 Gói
 1300
 
 339 
 Bacillus subtilis - lactobacillus acidophilus(BIOSUBTYL DL)(DV)
 Gói
 1300
 
 340 
 Bacillus subtilis (Bidisubtilis) 100 triệu - 10 tỷ bào tử.
 Gói
 462
 
 341 
 Bacillus subtilis (Bidisubtilis.) 100 triệu - 10 tỷ bào tử
 Gói
 462
 
 342 
 Bacillus subtilis (BIOSUBTYL-II) 10 mũ 7
 Viên
 945
 
 343 
 Bacillus subtilis (DOMUVAR.) 2 tỷ bào tử
 Ống
 5500
 
 344 
 Bacillus Subtilis 1g (Bidisubtilis)
 Gói
 399
 
 345 
 Bacillus subtilis 200 triệu - Lactobacillus acidophilus 1 tỷ (MERIKA FORT)
 Gói
 2800
 
 346 
 BÀI THẠCH ( Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, Nghệ, Binh lang, Mộc hương, Đại hoàng )
 viên
 1260
 
 347 
 Bàn chải phòng mổ (bàn chải rửa tay phẩu thuật viên)
 Cái
 31500
 
 348 
 Băng bột bó 10cm x 2,7m(P.O.P)
 cuộn
 7900
 
 349 
 Băng bột bó 7,5cm x 2,7m(P.O.P)
 cuộn
 5968
 
 350 
 Băng bột bó xương 10cm x 2.7m (Eko gips 10cm x 2.7m)
 Cuộn
 22800
 
 351 
 Băng bột bó xương 10cm x 2.7m 98% thạch cao nguyên chất(Eko gips 10cm x 2.7m)
 Cuộn
 21888
 
 352 
 Băng bột bó xương 7,5cm x 2,7m (Eko Gips 7,5cmx2,7m)
 Cuộn
 18200
 
 353 
 Băng bột bó xương 7.5cm x 2.7m 98% thạch cao nguyên chất(Eko gips 7.5cm x 2.7m)
 Cuồn
 17472
 
 354 
 Băng bụng các loại ( MS 1398106 )TT2
 Sợi
 0
 
 355 
 Băng cá nhân (DV)
 Miếng
 110
 
 356 
 Băng cuộn vải 0,09*2,5
 cuộn
 1290
 
 357 
 Băng cuộn vải 0,09*2,5
 cuộn
 2000
 
 358 
 Băng cuộn vải 0,09*2,5
 cuộn
 2600
 
 359 
 Băng cuộn vải 0,09x2,5
 Cuộn
 1290
 
 360 
 Băng cuộn vải 0,09x2,5
 Cuộn
 2000
 
 361 
 Băng cuộn vải 0,09x2,5
 Cuộn
 2500
 
 362 
 Băng cuộn vải 0,09x2,5(DV)
 Cuộn
 2500
 
 363 
 Băng cuộn vải y tế 0,09m x 2,5m
 cuộn
 1029
 
 364 
 Băng dính cá nhân
 Miếng
 133
 
 365 
 Băng dính cá nhân EUROMED
 Miếng
 130
 
 366 
 Băng gạc y tế vô trùng-Urgosterile 150mm*90mm DV
 Miếng
 7099
 
 367 
 Băng gạc y tế vô trùng-Urgosterile 53mm*70mm
 Miếng
 3285
 
 368 
 Băng gặc y tế vô trùng-Urgosterile 53mm*70mm
 Miếng
 3285
 
 369 
 Băng keo cá nhân
 Miếng
 148
 
 370 
 Băng keo cá nhân Euromed
 Miếng
 198
 
 371 
 Băng keo chỉ thị nhiệt
 cuộn
 60000
 
 372 
 Băng keo chỉ thị nhiệt độ
 cuồn
 80000
 
 373 
 Băng keo chỉ thị nhiệt độ 1322-12M (băng keo chỉ thị nhiệt độ tiệt trùng hấp ướt)
 cuộn
 78000
 
 374 
 Băng keo chỉ thị nhiệt độ 1322-12M (băng keo chỉ thị nhiệt độ tiệt trùng hấp ướt)
 cuộn
 81900
 
 375 
 Băng keo chỉ thị nhiệt độ.
 Cuộn
 115000
 
 376 
 Băng keo có gạc vô trùng (300 x 90mm)
 Miếng
 8000
 
 377 
 Băng keo có gạc vô trùng (YOUNG WOUND DRESSING 9x30 (W9030) H/50
 Miếng
 7640
 
 378 
 Băng keo có gạc vô trùng 300mm x 90mm(Urgosterile)
 Miếng
 13800
 
 379 
 Băng keo có gạc vô trùng 300mmx90mm (Pharmapore 9x30cm)
 Miếng
 13500
 
 380 
 Băng keo có gạc vô trùng(Pharmapore 9 x 25cm)
 Miếng
 8700
 
 381 
 Băng keo cuộn co giản 10 x 2,5 cm polyester co giãn tráng keo acrylic(Pharmafix 10 cm x 2,5m)
 Cuộn
 55000
 
 382 
 Băng keo cuộn co giãn 10 cm x 2.5m
 cuộn
 20000
 
 383 
 Băng keo cuộn co giãn 10cm x 10m
 cuộn
 54000
 
 384 
 Băng keo cuộn co giản 10cm x 2.5m
 cuộn
 19000
 
 385 
 Băng keo cuộn co giản 10cm x2,5m
 cuộn
 19000
 
 386 
 Băng keo cuộn co giãn 10cm*2.5m polyester co giãn tráng keo acrylic( Urgoderm )
 Cuộn
 44800
 
 387 
 Băng keo lụa
 cuộn
 9500
 
 388 
 Băng keo lụa 1,25cm x 5m (lõi giấy)
 cuộn
 6500
 
 389 
 Băng keo lụa 1.25cm x 5m
 cuộn
 7200
 
 390 
 Băng keo lụa 2,5cm x 5m
 cuộn
 8180
 
 391 
 Băng keo lụa 2,5cm x 5m (lõi giấy)
 cuộn
 8500
 
 392 
 Băng keo lụa 2,5cm x 5m tráng keo oxid kẽm, lõi liền(không hộp)( Silkplast 2,5 cm x 5m)
 Cuồn
 14800
 
 393 
 Băng keo lụa 2.5cm x 5m(DV)
 Cuồn
 14200
 
 394 
 Băng keo lụa 2.5cmx5m tráng keo oxid kẽm( Urgosyval 2.5cm x 5m)
 Cuộn
 14200
 
 395 
 Băng keo lụa 5cm x 5m
 cuộn
 20100
 
 396 
 Băng keo sấy khô 18mm x 55mm
 cuộn
 82000
 
 397 
 Băng keo sấy khô 18mm x 55mm <> hoặc tương đương;
 cuộn
 110000
 
 398 
 Băng keo thun co giãn - Urgocrepe 6cm*4.5m
 Cuộn
 63500
 
 399 
 Băng rốn tiệt trùng
 Hộp
 2900
 
 400 
 Băng rốn tiệt trùng ( DV )
 Cái
 967
 
 401 
 Băng rốn tiệt trùng.
 Cái
 967
 
 402 
 Băng Thun 2 Móc
 cuộn
 7800
 
 403 
 Băng thun 3 móc
 cuộn
 14000
 
 404 
 Băng Thun 3 Móc
 Cuộn
 8925
 
 405 
 Băng thun 3 móc (DV)
 Cuộn
 13800
 
 406 
 Băng thun 3 móc (DV)
 Cuộn
 14000
 
 407 
 Băng thun 3 móc 0,1m x 3m (VN)
 Cuồn
 12880
 
 408 
 Băng thun 3 móc Procare
 cuộn
 9800
 
 409 
 Băng thun có keo dán sườn 10 x 4,5m( Elastic Plaster 10 x 4,5m)
 Cuồn
 98000
 
 410 
 Băng thun có keo dán sườn 6x4,5m( Urgocrepe 6cm x 4.5m)
 Cuộn
 63500
 
 411 
 Băng thun có keo dán sườn 6x4,5m(Urgocrepe 6cm x 4.5m)
 cuộn
 75500
 
 412 
 Băng y tế các loại(MS 1408922)TT141
 cái
 0
 
 413 
 Bao đầu dò siêu âm(Drape pt các loại)(MS 1408791)TT36
 xấp
 0
 
 414 
 Bao đầu dò siêu âm(MS 1391161)T151
 cái
 0
 
 415 
 Bao đầu dò siêu âm(MS 1407815)TT35
 cái
 0
 
 416 
 Bao giầy NILON
 Đôi
 820
 
 417 
 Bao giầy nylon
 Đôi
 1000
 
 418 
 Bao giầy nylon (Bao giầy nylon ngắn)
 Đôi
 700
 
 419 
 Bảo mạch hạ huyết áp (.Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cầm, Đỗ trọng, Bạch phục linh, Thạch quyết minh, Ngưu tất, Ích mẫu, Tang ký sinh, Sơn chi, Dạ giao đằng, Hòe hoa)
 viên
 2600
 
 420 
 BẢO MẠCH HẠ HUYẾT ÁP (Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cầm, Đỗ trọng, Bạch phục linh, Thạch quyết minh, Ngưu tất, Ích mẫu, Tang ký sinh, Sơn chi, Dạ giao đằng, Hòe hoa)
 Viên
 2700
 
 421 
 BÁT TRÂN ( Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, Bạch thược, Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo)
 Viên
 950
 
 422 
 BÁT TRÂN HOÀN OPC (.Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, Bạch thược,Đảng sâm,Phục linh, Bạch truật, Cam thảo)
 viên
 308
 
 423 
 Bát vị (.Thục địa, Hoài sơn,Đơn bì, Trạch tả,Phục linh, Sơn thù,Phụ tử chế, Quế)
 viên
 780
 
 424 
 Benzyl penicilin 1.000.000UI (Benzylpenicilin)
 Lọ
 1890
 
 425 
 Benzyl penicilin 1.000.000UI (Benzylpenicilin)
 Lọ
 2100
 
 426 
 Beta-glycyrrhetinic acid +dequalinium clorid + tyrothricin+ hydrocortison acetat +lidocain hydroclorid (Anginovag) 10ml.
 Lọ
 106000
 
 427 
 Beta-glycyrrhetinic acid-dequalinium clorid-tyrothricin-hydrocortison acetat-lidocain hydroclorid ( Anginovag)
 Lọ
 106600
 
 428 
 Betahistin (Be-Stedy 24) 24mg
 viên
 3780
 
 429 
 Betahistin (BETAHISTIN MEYER 16.) 16mg
 viên
 235
 
 430 
 Betahistin (BETAHISTIN MEYER) 16mg
 viên
 459
 
 431 
 Betahistin (Betahistin-AM) 8mg.
 viên
 336
 
 432 
 Betahistin (DIVASER) 8mg
 viên
 580
 
 433 
 Betahistin (GIMYENEZ-8) 8mg
 Viên
 490
 
 434 
 Betahistin (Kernhistine 16mg Tablet.) 16mg
 viên
 1510
 
 435 
 Betahistin 16mg ( Agihistine)
 Viên
 1380
 
 436 
 Betahistin 16mg( Diserti)
 Viên
 546
 
 437 
 Betahistin 16mg( Diserti)
 Viên
 903
 
 438 
 Betahistin 16mg. (Betahistin Meyer 16)
 viên
 357
 
 439 
 Betahistin(AGIHISTINE 8) 8mg
 Viên
 810
 
 440 
 Betamethason 30g
 Tuýp
 31500
 
 441 
 Betamethason 30g.
 Tuýp
 25284
 
 442 
 Betamethason 4mg/ml(DV)
 Lọ
 35000
 
 443 
 Betamethason dipropionat - clotrimazol - gentamicin (GENSONMAX) 10g
 Tuýp
 3800
 
 444 
 Betamethason dipropionat + clotrimazol + gentamicin (Gensonmax) 10g.
 Tuýp
 4100
 
 445 
 Bidisubtilis( Bacillus subtilis), gói 100 triệu - 10 tỷ bào tử.
 gói
 462
 
 446 
 Bifehema 10ml
 Ống
 2940
 
 447 
 Bình hủy kim 1,5 lít
 Hộp
 12000
 
 448 
 BÌNH VỊ BVP (Thương truật, Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, Sinh khương)
 Gói
 5200
 
 449 
 Biofil (.Men bia ép tinh chế)
 Ống
 2800
 
 450 
 BIOFIL 10ML ( Men bia ép tinh chế)
 Ống
 2800
 
 451 
 Bisacodyl (BisacodylDHG) 5mg.
 viên
 250
 
 452 
 Bisacodyl (BisacodylDHG.) 5mg
 viên
 250
 
 453 
 Bisacodyl (DHG) 5mg
 viên
 275
 
 454 
 Bisacodyl 5mg
 Viên
 315
 
 455 
 Bismuth (BISNOL.) 120mg
 viên
 3900
 
 456 
 Bisoprolol (Bihasal 5.) 5 mg
 viên
 546
 
 457 
 Bisoprolol (Bisoloc) 2,5 mg
 viên
 1155
 
 458 
 Bisoprolol (Bisoprolol.) 5mg
 viên
 224
 
 459 
 Bisoprolol (Corneil-5) 5mg
 viên
 483
 
 460 
 Bisoprolol (DIOPOLOL 2.5). 2,5mg
 viên
 1450
 
 461 
 Bisoprolol (Domecor 2,5mg) 2,5mg.
 viên
 270
 
 462 
 Bisoprolol (Savi Prolol) 5mg
 viên
 855
 
 463 
 Bisoprolol (SaViProlol 2,5.) 2,5mg
 viên
 435
 
 464 
 Bisoprolol 2,5mg(Savi Prolol 2,5)
 Viên
 750
 
 465 
 Bisoprolol 2,5mg(Savi Prolol 2,5)
 Viên
 800
 
 466 
 Bisoprolol 2,5mg(Savi Prolol 2,5)
 Viên
 800
 
 467 
 Bisoprolol 5mg (Bihasal 5)
 Viên
 945
 
 468 
 Bisoprolol 5mg.
 viên
 280
 
 469 
 BIVIANTAC ( Magnesi hydroxid nhôm hydroxid simethicon )
 Viên
 1300
 
 470 
 BLOOD BAG SINGLE 250ml SC-250A (TÚI MÁU ĐƠN 250ml)
 Cái
 31435
 
 471 
 Bồ Công Anh
 Gram
 102.84
 
 472 
 Bộ dây truyền máu(giống ống nghiệm) (MS 1407346)TT4
 cái
 0
 
 473 
 Bộ dây truyền máu(giống ống nghiệm) (MS 1407349)TT5
 cái
 0
 
 474 
 Bộ dây truyền máu(giống ống nghiệm)( MS 1407343 )TT3
 cái
 0
 
 475 
 BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT BVP (Hoàng kỳ, Đào nhân, Hồng hoa, Địa long, Nhân sâm, Xuyên khung, Đương quy, Xích thược, Bạch thược)
 viên
 1035
 
 476 
 Bộ lọc chia đơn vị(MS 1404230)T88
 cái
 0
 
 477 
 Bộ rửa dạ dày (loại sử dụng một lần) (Bộ rửa dạ dày lớn)
 Bộ
 68000
 
 478 
 Bộ rửa dạ dày lớn
 Bộ
 58800
 
 479 
 Bộ rửa dạ dày lớn
 Bộ
 85000
 
 480 
 Bộ rửa dạ dày người lớn
 Cái
 56175
 
 481 
 Bộ rửa dạ dày nhỏ
 Bộ
 58800
 
 482 
 Bơm kim 1ml có kim
 Cái
 550
 
 483 
 Bơm kim tiêm 1ml (26Gx1/2)
 Cái
 750
 
 484 
 Bơm kim tiêm nhựa 10 ml
 Cái
 1050
 
 485 
 Bơm kim tiêm nhựa 10ml
 Cái
 990
 
 486 
 Bơm kim tiêm nhựa 10ml ( kim các số)
 Cái
 898
 
 487 
 Bơm kim tiêm nhựa 10ml (kim 23G, 25G)
 Cái
 838
 
 488 
 Bơm kim tiêm nhựa 1m(DV)
 Cây
 645
 
 489 
 Bơm kim tiêm nhựa 1ml
 Ống
 640
 
 490 
 Bơm kim tiêm nhựa 1ml ( kim các số)
 Cái
 573
 
 491 
 Bơm kim tiêm nhựa 1ml 25G x 5/8"
 Cái
 645
 
 492 
 Bơm kim tiêm nhựa 20ml ( DV)
 Cây
 2100
 
 493 
 Bơm kim tiêm nhựa 20ml ( kim các số)
 Cái
 1420
 
 494 
 Bơm kim tiêm nhựa 20ml ( kim các số)
 Cái
 1586
 
 495 
 Bơm kim tiêm nhựa 20ml 23G x 1"
 Cái
 2100
 
 496 
 Bơm kim tiêm nhựa 3ml
 Cái
 620
 
 497 
 Bơm kim tiêm nhựa 3ml
 Cái
 640
 
 498 
 Bơm kim tiêm nhựa 3ml
 Cây
 553
 
 499 
 Bơm kim tiêm nhựa 3ml
 Cây
 620
 
 500 
 Bơm kim tiêm nhựa 3ml ( kim các số)
 Cái
 553
 
 501 
 Bơm kim tiêm nhựa 3ml(DV)
 Cây
 620
 
 502 
 Bơm kim tiêm nhựa 3ml(DV)
 Cây
 640
 
 503 
 Bơm kim tiêm nhựa 50ml ( đầu tiêm )
 Cái
 3970
 
 504 
 Bơm kim tiêm nhựa 50ml ( đầu tiêm )
 Cái
 4515
 
 505 
 Bơm kim tiêm nhựa 50ml ( đầu tiêm )(DV)
 Cây
 4515
 
 506 
 Bơm kim tiêm nhựa 50ml (cho ăn)
 Cái
 5100
 
 507 
 Bơm kim tiêm nhựa 50ml( cho ăn)
 Cái
 4515
 
 508 
 Bơm kim tiêm nhựa 50ml( đầu tiêm).
 Cái
 4950
 
 509 
 Bơm kim tiêm nhựa 5ml
 Cây
 640
 
 510 
 Bơm kim tiêm nhựa 5ml
 Cây
 651
 
 511 
 Bơm kim tiêm nhựa 5ml ( kim các số)
 Cái
 593
 
 512 
 Bơm kim tiêm nhựa 5ml(DV)
 Cây
 640
 
 513 
 Bơm tiêm 10ml(DV)
 Viên
 990
 
 514 
 Bơm tiêm 1ml có kim (kim các số)
 Cái
 550
 
 515 
 Bơm tiêm 20ml có kim (kim các số)
 Cái
 1420
 
 516 
 Bơm tiêm 3ml có kim (kim các số)
 Cái
 550
 
 517 
 Bơm tiêm 5 ml ( MP )
 Ống
 0
 
 518 
 Bơm tiêm 50 ml ( MP)
 Ống
 0
 
 519 
 Bơm tiêm 50cc (cho ăn)
 Chai
 0
 
 520 
 Bơm tiêm 50cc (cho ăn)
 Chai
 5700
 
 521 
 Bơm tiêm 50cc tiêm (kim các số)
 Cây
 4756
 
 522 
 Bơm tiêm 50ml ( MP)
 Cái
 0
 
 523 
 Bơm tiêm 50ml cho ăn
 Cái
 3480
 
 524 
 Bơm tiêm 50ml đầu tiêm, kim các số
 Cái
 3948
 
 525 
 Bơm tiêm 50ml đầu tiêm, kim các số ( NVP )
 Cái
 3948
 
 526 
 Bơm tiêm 5ml + kim các số
 Cái
 582
 
 527 
 Bơm tiêm 5ml có kim (kim các số)
 Cái
 560
 
 528 
 Bơm tiêm 5ml(DV)
 Ống
 640
 
 529 
 Bơm tiêm Insulin 100UI/ml
 Cái
 1125
 
 530 
 Bơm tiêm sử dụng 1 lần có kim Vihankok 10ml
 Cây
 804
 
 531 
 Bơm tiêm sử dụng 1 lần có kim Vihankok 1ml
 Cây
 536
 
 532 
 Bơm tiêm sử dụng 1 lần có kim Vihankok 1ml
 Cây
 546
 
 533 
 Bơm tiêm sử dụng 1 lần có kim Vihankok 3ml
 cái
 525
 
 534 
 Bơm tiêm sử dụng 1 lần có kim Vihankok 50ml
 cái
 3549
 
 535 
 Bơm tiêm sử dụng 1 lần có kim Vihankok 5ml
 cái
 546
 
 536 
 Bơm tiêm sử dụng một lần 10cc 23Gx1"; 25Gx1" Vikimco
 Cái
 830
 
 537 
 Bơm tiêm sử dụng một lần 10cc 23Gx1"; 25Gx1" Vikimco.
 Cái
 830
 
 538 
 Bơm tiêm sử dụng một lần 3cc 25Gx1" Vikimco
 Cái
 540
 
 539 
 Bơm tiêm sử dụng một lần 50cc cho ăn Vikimco
 Cái
 3450
 
 540 
 Bông gạc đắp vết thương 6cmx10cm không tiệt trùng
 Gói
 46956
 
 541 
 BONG HUT 1KG
 Kg
 138600
 
 542 
 Bông hút nước y 1kg (miễn phí)
 kg
 0
 
 543 
 Bông hút nước y tế KVT 1kg/gói
 Bịch
 121800
 
 544 
 Bông hút(kg)
 KG
 154350
 
 545 
 BONG MO 1KG - M - BACH TUYET
 Kg
 102900
 
 546 
 Bông viên Fi 15mm, KVT (1000 gam/gói) (Danameco, VN)
 Gói
 134064
 
 547 
 Bông viên Fi 20mm, fi 30mm, KVT (500 gam/gói)
 Kg
 121800
 
 548 
 Bông viên Fi 20mm, KVT (1000 gam/gói) (Danameco, VN)
 Gói
 129150
 
 549 
 Bông viên Fi 20mm, KVT (500 gam/gói)
 Kg
 121800
 
 550 
 Bông y tế 100% cotton 1Kg
 Bịch
 113500
 
 551 
 Bông y tế Quick Nurse 500g
 Bịch
 65100
 
 552 
 BONG Y TE VIEN Ø20, Ø30 1KG
 Kg
 159600
 
 553 
 BONG Y TE VIEN Ø30 1KG T/5KG
 Kg
 141750
 
 554 
 Bông, tăm bông vô trùng các loại, các cỡ(Que tăm bông 2 đầu)
 Bịch
 1500
 
 555 
 Bột bèo hoa dâu (Mediphylamin)
 Viên
 1900
 
 556 
 BỘT TALC
 Kg
 31625
 
 557 
 Botidana (.Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Trần bì,Bán hạ chế, Sa nhân, Mộc hương)
 viên
 1050
 
 558 
 Bromhexin (Bromhexine A.T) 4mg/5ml, chai 60ml.
 Chai
 11550
 
 559 
 Bromhexin (hydroclorid) (BROMHEXIN) 8mg
 Viên
 830
 
 560 
 Bromhexin (hydroclorid) (BROSUVON 8mg.) 8mg/5ml
 Gói
 5040
 
 561 
 Bromhexin (hydroclorid) (BROSUVON.) 4mg/5ml
 Gói
 2100
 
 562 
 Bromhexin (hydroclorid) (DOSULVON) 4mg/5ml
 Gói
 2877
 
 563 
 Bromhexin (hydroclorid) (DOSULVON) 4mg/5ml, gói 5ml.
 Gói
 2835
 
 564 
 Bromhexin (hydroclorid) (DOSULVON) 4mg/5ml, lọ 50ml
 Chai
 22900
 
 565 
 Bromhexin (hydroclorid) (PAXIRASOL.) 8mg
 viên
 599
 
 566 
 Bromhexin (hydroclorid) 4mg/5ml(Disolvan (Dung dịch uống) (Chai 100ml))
 Chai
 10650
 
 567 
 Bromhexin (hydroclorid) 8mg (BROMHEXIN)
 Viên
 830
 
 568 
 Bromhexin (hydroclorid)(Dosulvon) 4mg/5ml
 Chai
 10650
 
 569 
 Bromhexin (hydroclorid)(Dosulvon) 4mg/5ml
 Chai
 16380
 
 570 
 Bromhexin 8mg
 viên
 33
 
 571 
 Bromhexin 8mg
 viên
 34
 
 572 
 Bromhexin 8mg ( Disolvan)
 Viên
 34
 
 573 
 Bromhexin 8mg ( Disolvan)
 Viên
 52
 
 574 
 Bromhexin 8mg.
 viên
 32
 
 575 
 Bromhexin Actavis 8mg
 viên
 830
 
 576 
 Bromhexine 8mg (Disolvan)
 Viên
 45
 
 577 
 Bromhexine 8mg (Disolvan)
 Viên
 52
 
 578 
 Budesonid (BENITA) 64mcg/liều, chai 120 liều.
 Lọ
 90000
 
 579 
 Budesonid (BENITA.) 64mcg/liều
 Lọ
 90000
 
 580 
 Budesonid (Pulmicort respules) 500mcg/2ml.
 Ống
 13834
 
 581 
 Budesonide 05mg/2ml DV
 ống
 13834
 
 582 
 CABOVIS VIÊN THANH NHIỆT GIẢI ĐỘC (.Ngưu hoàng, Thạch cao, Đại hoàng, Hoàng cầm, Cát cánh, Cam thảo, Băng phiến)
 viên
 819
 
 583 
 CABOVIS VIÊN THANH NHIỆT GIẢI ĐỘC (Ngưu hoàng, Thạch cao, Đại hoàng, Hoàng cầm, Cát cánh, Cam thảo, Băng phiến)
 viên
 739
 
 584 
 Cafein citrate 25mg/ml (DV)
 Ống
 39900
 
 585 
 Cafein citrate 25mg/ml (DV)
 Ống
 42630
 
 586 
 Calci carbonat tribasic calci phosphat calci fluorid magnesi hydroxid cholecalciferol (FUDOCAL)
 viên
 1500
 
 587 
 Calci carbonat vitamin D3 (Caldihasan)
 Viên
 840
 
 588 
 Calci carbonat - vitamin D3 (Calci D-Hasan)
 viên
 1092
 
 589 
 Calci carbonat + calci gluconolactat (Calcium Hasan 250mg.) 150mg + 1470mg
 viên
 1785
 
 590 
 Calci carbonat + calci gluconolactat (CALCIUM STADA 500 MG.) 300mg + 2940mg
 viên
 3500
 
 591 
 Calci carbonat + calci gluconolactat (Calcium VPC 500) 300mg + 2940mg.
 viên
 1192
 
 592 
 Calci carbonat + calci gluconolactat (GONCAL) 150mg + 1470mg.
 viên
 1950
 
 593 
 Calci carbonat + calci gluconolactat (GONCAL.) 150mg + 1470mg
 viên
 1990
 
 594 
 Calci carbonat + vitamin D3 (Caldihasan) 1250mg +125UI.
 viên
 840
 
 595 
 Calci carbonat + vitamin D3 (Caldihasan.) 1250mg +125UI
 viên
 840
 
 596 
 Calci carbonat + vitamin D3(Caldihasan) 1250mg +125UI.
 viên
 840
 
 597 
 Calci carbonat 0,3g - calci gluconolactat 2,94g(Calci 500)
 Viên
 1500
 
 598 
 Calci carbonat 150mg - calci gluconolactat 1470mg (GONCAL)
 viên
 1800
 
 599 
 Calci carbonat 750mg vitamin D3 1000UI (NUTRIOS)
 viên
 966
 
 600 
 Calci clorid (Calci clorid 500mg/ 5ml.) 500mg
 Ống
 943
 
 601 
 Calci clorid 500mg/ 5ml
 Ống
 1024
 
 602 
 Calci clorid 0,5g/5ml (CALCI CLORID 0,50g)
 ống
 1029
 
 603 
 Calci clorid 0,5g/5ml (CALCI CLORID 0,50g)
 ống
 1491
 
 604 
 Calci clorid 0,5g/5ml(CALCI CLORID 0,50g)
 ống
 1029
 
 605 
 Calci clorid 0,5g/5ml(CALCI CLORID 0,50g)
 ống
 1470
 
 606 
 Calci clorid 0,5g/5ml(CALCI CLORID 0,50g)
 ống
 1491
 
 607 
 Calci glubionat 10%/5ml ( Calcifore )(DV)
 Ống
 3465
 
 608 
 Calci glubionat(Calci glubionat Kabi) 687,5mg/5ml
 Ống
 4347
 
 609 
 Calci glubionat(Calci glubionat Kabi) 687,5mg/5ml
 Ống
 4830
 
 610 
 Calci glucoheptonat - vitamin D2 - C - PP 5ml(Calcibone 5ml)
 Viên
 2300
 
 611 
 Calci glucoheptonat - vitamin D2 - C - PP(LADO-CALCIUM extra) 10ml
 Viên
 2450
 
 612 
 Calci gluconat (Growpone 10%) 10% (95,5mg/ml), ống 10ml.
 Ống
 12900
 
 613 
 Calci gluconat 10%/10ml
 Ống
 13860
 
 614 
 Calci lactat (A.T CALCIUM 300.) 300mg
 viên
 1490
 
 615 
 Calci lactat (CLIPOXID-300) 300mg.
 viên
 1800
 
 616 
 Calci lactat (MUMCAL) 500mg/10ml
 Ống
 3390
 
 617 
 Calci lactat (MUMCAL) 500mg/10ml
 Ống
 3400
 
 618 
 Calci lactat 300mg (CLIPOXID-300)
 Viên
 1800
 
 619 
 Calciclorid 500mg/5ml
 Ống
 1500
 
 620 
 Calcitriol 0,25mcg ( Masak )
 Viên
 412
 
 621 
 Calcitriol 0,25mcg ( Masak )
 Viên
 640
 
 622 
 Calcitriol 0,25mcg
 viên
 499
 
 623 
 Calcitriol 0,25mcg( Masak )
 Viên
 640
 
 624 
 Calcitriol 0,25mcg( Masak )
 Viên
 840
 
 625 
 Calcitriol 0,25mcg.(Rofcal)
 viên
 357
 
 626 
 Calcium VPC (Calci carbonat-calci gluconolactat )
 Viên
 1189
 
 627 
 Calcium VPC (Calci carbonat-calci gluconolactat )
 Viên
 1270
 
 628 
 Calcium VPC (Calci carbonat-calci gluconolactat )
 Viên
 1785
 
 629 
 Calcium VPC (Calci carbonat-calci gluconolactat )(DV)
 Viên
 1785
 
 630 
 Caltestin VIÊM ĐẠI TRÀNG XUÂN QUANG (Trần bì, Đương quy, Mạch nha, Phục linh, Chỉ xác, Thanh bì, Bạch Truật, Hậu phác, Bạch đậu khấu, Can khương, Mộc hương)
 viên
 2900
 
 631 
 Cảm cúm – f (.Thanh cao, Kim ngân hoa, Địa liền, Tía tô, Kinh giới, Thích gia đằng, Bạc hà)
 viên
 1150
 
 632 
 CẢM CÚM - F( Thanh cao, Kim ngân hoa, Địa liền, Tía tô, Kinh giới, Thích gia đằng, Bạc hà)
 Viên
 1150
 
 633 
 CAM THẢO
 GRAM
 265.31
 
 634 
 CAM THẢO (Cam thảo).
 Gram
 235.71
 
 635 
 Cam thảo.
 Gram
 235.71
 
 636 
 Camphor/Long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu tràm, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu quế, (Methol).( CAO SAO VÀNG 20g )
 Chai
 31500
 
 637 
 Camphor/Long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu tràm, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu quế, (Methol).( Cao sao vàng TW3 3g )
 Chai
 2300
 
 638 
 Cao ginkgo biloba - Heptaminol HCl - Troxerutin (Dopolys-S). 14mg + 300mg + 300mg
 viên
 2379
 
 639 
 Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat + troxerutin (Ginkor Fort.) 14mg+ 300mg+ 300mg
 viên
 3238
 
 640 
 Cao khô lá dâu tằm ( DIDALA )
 viên
 2499
 
 641 
 Cao khô Trinh nữ hoàng cung ( CRILA)
 viên
 2200
 
 642 
 Cao Lạc Tiên (.Lạc tiên, Vông nem, Lá dâu)
 Chai
 33000
 
 643 
 CAO LẠC TIÊN 200ml ( Lạc tiên, Vông nem, Lá dâu)
 Chai
 33000
 
 644 
 Cao lỏng Bách hạnh chỉ khái lộ (.A giao, Bạc hà, Bách bộ, Bách hợp, Bối mẫu, Cam thảo, Đương qui, Sinh khương, Hạnh nhân, Cát cánh, Mã đậu linh, Ngũ vị tử, Thiên hoa phấn, Thiên môn, Tri mẫu, Tử tô, Tử uyển, Ý dĩ)
 Chai
 70000
 
 645 
 CAO LỎNG BÁCH HẠNH CHỈ KHÁI LỘ 280ML (A giao, Bạc hà, Bách bộ, Bách hợp, Bối mẫu, Cam thảo, Đương qui, Sinh khương, Hạnh nhân, Cát cánh, Mã đậu linh, Ngũ vị tử, Thiên hoa phấn, Thiên môn, Tri mẫu, Tử tô, Tử
 Chai
 70000
 
 646 
 Cao lỏng bát trân 100ml (.Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, Bạch thược,Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo)
 Chai
 68999
 
 647 
 CAO LỎNG BÁT TRÂN XUÂN NỮ 280ML (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu)
 Chai
 54000
 
 648 
 Cao lỏng Bát trân xuân nữ 280ml. (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu.)
 Chai
 54000
 
 649 
 CAO LỎNG CAO PHONG THẤP 280ML ( Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh,Thục địa, Đỗ trọng, Ngưu tất,Bạch linh, Cam thảo, Đảng sâm)
 Chai
 70000
 
 650 
 Cao lỏng Cao phong thấp 280ml (.Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh,Thục địa, Đỗ trọng, Ngưu tất,Bạch linh, Cam thảo, Đảng sâm.)
 Chai
 70000
 
 651 
 CAO LỎNG MÁT GAN GIẢI ĐỘC 280ML (Long đởm, Sài hồ, Nhân trần, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, Sinh địa, Trạch tả, Chi tử, Đương qui, Xa tiền tử, Cam thảo)
 Chai
 70000
 
 652 
 CAO LỎNG SÂM QUY TRƯỜNG THỌ 280ML (Đương quy, Bạch truật, Nhân sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ,Bạch linh, Xuyên khung, Bạch thược)
 Chai
 62000
 
 653 
 Cao lỏng Sâm quy trường thọ 280ml. (Đương quy, Bạch truật, Nhân sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ, Phục linh, Xuyên khung, Bạch thược.)
 Chai
 62000
 
 654 
 Cao lỏng Thạch lâm thông 280ml (.Kim tiền thảo, Trạch tả, Thục địa.)
 Chai
 55000
 
 655 
 CAO LỎNG THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM 280ML ( Sinh địa,Đảng sâm, Đan sâm, Huyền sâm, Bạch linh, Ngũ vị tử, Viễn chí, Cát cánh, Đương quy, Thiên môn, Mạch môn, Toan táo nhân, Bá tử nhân )
 Chai
 55000
 
 656 
 Cao lỏng Thiên vương bổ tâm 280ml. (Sinh địa, Đảng sâm, Đan sâm, Huyền sâm, Bạch linh, Ngũ vị tử, Viễn chí, Cát cánh, Đương quy, Thiên môn, Mạch môn, Toan táo nhân, Bá tử nhân.)
 Chai
 55000
 
 657 
 CAO LỎNG TRÁNG DƯƠNG BỔ THẬN 280ML (Đảng sâm, Thục địa, Đương quy, Dâm dương hoắc, Ba kích, Cẩu tích, Đỗ trọng,Phục linh, Bạch truật, Bạch thược, Xuyên khung, Cam thảo)
 Chai
 50000
 
 658 
 Cao lỏng Tráng dương bổ thận (.Đảng sâm, Thục địa, Đương quy, Dâm dương hoắc, Ba kích, Cẩu tích, Đỗ trọng,Phục linh, Bạch truật, Bạch thược, Xuyên khung, Cam thảo)
 Chai
 55000
 
 659 
 Cao lỏng Tráng dương bổ thận 280ml. (Đảng sâm, Thục địa, Đương quy, Dâm dương hoắc, Ba kích, Cẩu tích, Đỗ trọng,Phục linh, Bạch truật, Bạch thược, Xuyên khung, Cam thảo.)
 Chai
 55000
 
 660 
 Cao Phong thấp (.Hy thiêm, Thiên niên kiện)
 Chai
 32000
 
 661 
 CAO PHONG THẤP 200ML (Hy thiêm, Thiên niên kiện)
 Chai
 30000
 
 662 
 CAO SAO VÀNG 20g (Camphor, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu tràm, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu quế, Methol)
 Lọ
 31500
 
 663 
 Cao xương hỗn hợp/Cao quy bản, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa( Dưỡng Cốt Hoàn )
 Gói
 3500
 
 664 
 Captopril (Mildocap) 25mg
 Viên
 630
 
 665 
 Captopril 25mg
 Viên
 85
 
 666 
 Captopril 25mg
 Viên
 95
 
 667 
 Captopril 25mg (Captopril)
 viên
 85
 
 668 
 Captopril 25mg( Captopril Stada 25mg)
 Viên
 95
 
 669 
 Captopril 25mg( Captopril Stada 25mg)
 Viên
 480
 
 670 
 Captoril 25mg ( Captarsan)
 Viên
 175
 
 671 
 Carbamazepin (Carbamazepin 200mg.) 200mg
 viên
 1260
 
 672 
 Carbamazepin 200 mg.
 viên
 840
 
 673 
 Carbamazepin 200mg
 Viên
 525
 
 674 
 Carbamazepin 200mg
 Viên
 550
 
 675 
 Carbamazepin 200mg ( Cazerol )
 Viên
 1530
 
 676 
 Carbamazepin 200mg.
 viên
 550
 
 677 
 Carbazochrom (Adrenoxyl 10mg.) 10mg
 viên
 1300
 
 678 
 Carbazochrom 10mg(Adrenoxyl)
 Viên
 1250
 
 679 
 Carbazochrome 10mg (Adrenoxyl)
 Viên
 1250
 
 680 
 Carbetocin (Duratocin) 100mcg/1ml.
 Ống
 398036
 
 681 
 Carbetocin (Hemotocin.) 100mcg/ml
 Lọ
 346000
 
 682 
 Carbocistein (ANPEMUX) 250mg.
 viên
 1000
 
 683 
 Carbocistein (ANPEMUX.) 250mg
 viên
 890
 
 684 
 Carbocistein (Carbocistein 200mg.) 200mg
 Gói
 1512
 
 685 
 Carbocistein (Rocamux) 250mg
 Gói
 3150
 
 686 
 Carbocistein + salbutamol (Solinux)
 viên
 1575
 
 687 
 Carbocistein 200mg - salbutamol 1mg (Mahimox)
 Gói
 3700
 
 688 
 Carelon 2/0, 75cm. M30E26 (kim tam giác 26mm, 3/8c)
 Tép
 11760
 
 689 
 Carelon 2/0, M30E26 (dài 75cm, kim tam giác 26mm phủ silicon, 3/8vtr
 tép
 13440
 
 690 
 Carelon 3/0,(Nylon) M20E20 (dài 75cm, kim tam giác 20mm phủ silicon, 3/8vtr)
 Tép
 13440
 
 691 
 Carelon 4/0, M15E18 (dài 75cm, kim tam giác 18mm, 3/8vtr)
 Tép
 15330
 
 692 
 Caresilk 2/0, S30A26 (dài 75cm, kim tròn 26mm phủ silicon, 1/2vtr)
 Tép
 15120
 
 693 
 Caresilk 3/0, S20E18 (dài 75cm, kim tam giác 18mm có phủ silicon, 3/8vtr)
 Tép
 18690
 
 694 
 Caresorb 4/0, 75cm. GT15A20 (chỉ Polyglactin 910, kim tròn 20mm, 1/2c)
 Tép
 47250
 
 695 
 Carvedilol (SUNCARDIVAS) 6.25mg
 viên
 1200
 
 696 
 Carvedilol 12,5mg (Coryol)
 viên
 4800
 
 697 
 Carvedilol 12.5mg.(CORYOL)
 viên
 4935
 
 698 
 Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cầm, Đỗ trọng, Bạch phục linh, Thạch quyết minh, Ngưu tất, Ích mẫu, Tang ký sinh, Sơn chi, Dạ giao đằng, (Hòe hoa).( Bảo Mạch Hạ Huyết Áp )
 viên
 2600
 
 699 
 Câu đằng, Thiên ma, Hoàng cầm, Đỗ trọng, Bạch phục linh, Thạch quyết minh, Ngưu tất, Ích mẫu, Tang ký sinh, Sơn chi, Dạ giao đằng, (Hòe hoa).( Bảo Mạch Hạ Huyết Áp )0.6g
 Viên
 2600
 
 700 
 CÂU KỶ TỬ
 GRAM
 440.36
 
 701 
 Cefaclor (Cefaclor 250mg) 250mg.
 viên
 1370
 
 702 
 Cefaclor (Cefaclor 500mg.) 500mg.
 viên
 3150
 
 703 
 Cefaclor (Cophalen) 500mg
 viên
 2723
 
 704 
 Cefaclor (Kefcin 125.) 125mg
 Gói
 1170
 
 705 
 Cefaclor (Kefcin) 125mg
 Gói
 1250
 
 706 
 Cefaclor (METINY.) 375mg
 viên
 12800
 
 707 
 Cefaclor (PYFACLOR 250mg.)
 viên
 4500
 
 708 
 Cefaclor (Vitraclor 125mg) 125mg.
 Gói
 1191
 
 709 
 Cefaclor 125mg (Ceplor VPC 125)
 Gói
 1285
 
 710 
 Cefaclor 125mg( DV)
 Gói
 1420
 
 711 
 Cefaclor 125mg(Ceplor VPC)
 Gói
 1420
 
 712 
 Cefaclor 250 mg
 Viên
 1437
 
 713 
 Cefaclor 250 mg
 Viên
 1600
 
 714 
 Cefaclor 250 mg( DV)
 Viên
 1600
 
 715 
 Cefaclor 250mg
 viên
 1437
 
 716 
 Cefaclor 250mg
 viên
 1510
 
 717 
 Cefaclor 250mg.
 Gói
 1285
 
 718 
 Cefaclor 250mg.
 Gói
 1594
 
 719 
 Cefaclor 250mg.
 Gói
 1860
 
 720 
 Cefaclor 250mg.
 Gói
 1868
 
 721 
 Cefaclor 500mg
 Viên
 4100
 
 722 
 Cefaclor 500mg (Doroclor)
 Viên
 3000
 
 723 
 Cefaclor 500mg.
 viên
 2689
 
 724 
 Cefaclor(Ceplorvpc 125) 125mg
 Gói
 1398
 
 725 
 Cefaclor(Midaclo 500) 500mg
 Viên
 3486
 
 726 
 Cefadroxil (Aticef 250.) 250mg
 Gói
 799
 
 727 
 Cefadroxil (CEFADROXIL) 500mg.
 viên
 770
 
 728 
 Cefadroxil (Cophadroxil 250) 250mg.
 Gói
 689
 
 729 
 Cefadroxil (Drocef VPC) 250mg
 Gói
 813
 
 730 
 Cefadroxil (Droxicef) 500mg
 viên
 2400
 
 731 
 Cefadroxil (Mekocefal 250.) 250mg
 viên
 720
 
 732 
 Cefadroxil (pms-Imedroxil) 500mg.
 viên
 2194
 
 733 
 Cefadroxil 250mg(Mekocefal 250)
 Viên
 585
 
 734 
 Cefadroxil 500mg
 viên
 1890
 
 735 
 Cefadroxil 500mg (Cefadroxil)
 viên
 805
 
 736 
 Cefalexin 500mg
 Viên
 2583
 
 737 
 Cefalexin (Cefacyl 500) 500mg.
 viên
 648
 
 738 
 Cefalexin (Cefacyl) 500mg
 viên
 700
 
 739 
 Cefalexin 250mg
 Viên
 399
 
 740 
 Cefalexin 500mg
 Viên
 714
 
 741 
 Cefalexin 500mg
 Viên
 720
 
 742 
 Cefalexin 500mg
 Viên
 714
 
 743 
 Cefalexin 500mg
 Viên
 720
 
 744 
 Cefalexin 500mg(DV)
 Viên
 714
 
 745 
 Cefalexin 500mg(Opxil)
 Viên
 2583
 
 746 
 Cefalexin 500mg.
 viên
 714
 
 747 
 Cefalexin(TV- Cefalexin )250mg
 Viên
 470
 
 748 
 Cefazolin(Intrazoline) 1g
 Lọ
 23900
 
 749 
 Cefdinir (CEFDINIR) 300mg
 viên
 2994
 
 750 
 Cefdinir (Docefnir 300mg) 300mg.
 viên
 2699
 
 751 
 Cefdinir (Vicef) 300mg
 Viên
 3248
 
 752 
 Cefdinir 300mg (Docefnir)
 Viên
 7060
 
 753 
 Cefixim (Bicebid 100) 100mg.
 Viên
 714
 
 754 
 Cefixim (Cefimbrand 100)100mg
 Viên
 1449
 
 755 
 Cefixim (Cefimbrand 100)100mg
 Viên
 1799
 
 756 
 Cefixim (Cefix VPC) 200mg
 viên
 1207
 
 757 
 Cefixim (Cefixim 50mg.) 50mg
 Gói
 920
 
 758 
 Cefixim (Cefixime MKP) 100mg
 Gói
 2250
 
 759 
 Cefixim (CEFIXIME MKP) 50mg
 Gói
 3600
 
 760 
 Cefixim (CEFIXIME MKP) 50mg
 Gói
 3990
 
 761 
 Cefixim (Docifix) 200mg
 viên
 2200
 
 762 
 Cefixim (FUDCIME) 200 mg
 Viên
 7800
 
 763 
 Cefixim (MECEFIX-B.E 150MG.) 150 mg
 viên
 7500
 
 764 
 Cefixim (MECEFIX-B.E) 150 mg.
 viên
 7500
 
 765 
 Cefixim (MECEFIX-B.E.) 75mg
 Gói
 5990
 
 766 
 Cefixim (Mitafix) 100mg
 Gói
 1179
 
 767 
 Cefixim (Orafixim) 100mg
 Gói
 1218
 
 768 
 Cefixim (ORENKO) 200mg
 viên
 1217
 
 769 
 Cefixim (Orenko) 200mg.
 viên
 1022
 
 770 
 Cefixim 100mg(CEFIMBRAND 100)
 Gói
 1449
 
 771 
 Cefixim 100mg(CEFIMBRAND 100)
 Gói
 1523
 
 772 
 Cefixim 150mg (MECEFIX-B.E)
 Viên
 7500
 
 773 
 Cefixim 200mg
 Viên
 1850
 
 774 
 Cefixim 250mg (MECEFIX-B.E)
 viên
 12500
 
 775 
 Cefixim 50mg (Cefixim MKP 50 )
 Gói
 1820
 
 776 
 Cefixim 50mg.
 Gói
 920
 
 777 
 Cefixim(Vudu - Cefixim 200) 200mg
 Viên
 1449
 
 778 
 Cefixime MKP 100mg
 Gói
 1799
 
 779 
 Cefotaxim (Arshavin) 1g
 Lọ
 9240
 
 780 
 Cefotaxim (Cefotaxime) 1g.
 Lọ
 5818
 
 781 
 Cefotaxim (CEFOVIDI.) 1g
 Lọ
 5145
 
 782 
 Cefotaxim (Imetoxim) 1g.
 Lọ
 23950
 
 783 
 Cefotaxim (Pencefax) 1g
 Lọ
 19900
 
 784 
 Cefotaxim (Pencefax) 1g (MP)
 Lọ
 0
 
 785 
 Cefotaxim (Samtoxim) Tiêm, lọ1g
 Lọ
 8700
 
 786 
 Cefotaxim (Taxibiotic 1000.) 1g
 Lọ
 7791
 
 787 
 Cefotaxim 1g (Cefotaxim PanPharma)
 Lọ
 33500
 
 788 
 Cefotaxim 1g (Vitafxim )
 Lọ
 6418
 
 789 
 Cefotaxim 1g ( Cefotaxim PanPharma )
 Lọ
 33500
 
 790 
 Cefotaxim 1g (GENOTAXIME)
 Lọ
 1218
 
 791 
 Cefotaxim 1g (GENOTAXIME)
 Lọ
 9346
 
 792 
 Cefotaxim 1g( Cefotaximak 1g)
 Lọ
 9900
 
 793 
 Cefotaxim 1g(Tarcefoksym 1g)
 Lọ
 19900
 
 794 
 Cefotaxim(Mezicef 1.5)1,5g(DV)
 Viên
 27000
 
 795 
 Cefotaxim(Mezicef 1.5)1,5g(DV)
 Viên
 31500
 
 796 
 Cefotaxim(Mezicef 1.5)1,5g.
 Viên
 200
 
 797 
 Cefotaxim(Mezicef 1.5)1,5g.
 Viên
 27000
 
 798 
 Cefotaxim(Mezicef 1.5)1,5g.
 Viên
 31500
 
 799 
 Cefotaxime 2g
 Lọ
 20000
 
 800 
 Cefpirom (Cefitop) 1g
 Lọ
 93000
 
 801 
 Cefpirom 1g( Medtol)
 Viên
 61890
 
 802 
 Cefpirom 1g( Medtol)
 Viên
 84000
 
 803 
 Cefpirom(Medtol) 1g
 Lọ
 61890
 
 804 
 Cefpirom(Medtol) 1g
 Lọ
 93000
 
 805 
 Cefradin (Faszeen.) 250mg
 Gói
 6000
 
 806 
 Ceftazidim ( Zidimbiotic 1000 )
 Lọ
 21924
 
 807 
 Ceftazidim (AKEDIM) 1.5g
 Lọ
 63000
 
 808 
 Ceftazidim (DEMOZIDIM) 1g
 Lọ
 31920
 
 809 
 Ceftazidim (Zidimbiotic 1000) Tiêm, bột pha Tiêm, lọ1g.
 Lọ
 15750
 
 810 
 Ceftazidim (Zidimbiotic 1000.) 1g
 Lọ
 15750
 
 811 
 Ceftazidim 1g
 Lọ
 12150
 
 812 
 Ceftazidim 1g ( Vitazidim 1g)
 Lọ
 29000
 
 813 
 Ceftazidim 1g (BESITABINE)
 Chai
 19000
 
 814 
 Ceftazidim 2g(TV-Zidim 2g)
 Lọ
 48500
 
 815 
 Ceftazidim( Tenamyd-Ceftazidime) 1g
 Lọ
 16800
 
 816 
 Ceftizoxim 1g(Ceftizoxim VCP)
 Lọ
 61000
 
 817 
 Cefuroxim ( Quincef 125mg )
 Gói
 1700
 
 818 
 Cefuroxim (Arme-cefu 500) 500mg.
 viên
 1998
 
 819 
 Cefuroxim (Cefurofast) 1500mg
 Gói
 45000
 
 820 
 Cefuroxim (CEFUROVID) 125mg
 Gói
 1468
 
 821 
 Cefuroxim (CEFUROVID) 125mg
 Gói
 1869
 
 822 
 Cefuroxim (Cefuroxime 125mg.) 125mg
 Gói
 1323
 
 823 
 Cefuroxim (Cefuroxime Actavis) 1,5g
 Viên
 49300
 
 824 
 Cefuroxim (Furacin) 125
 Gói
 1325
 
 825 
 Cefuroxim (Furacin) 125MG
 Gói
 1515
 
 826 
 Cefuroxim (Furacin) 125mg
 Gói
 1325
 
 827 
 Cefuroxim (Furacin) 250 mg
 Viên
 1389
 
 828 
 Cefuroxim (Medaxetine) 500mg
 viên
 11700
 
 829 
 Cefuroxim (Mulpax S-250.) 250mg
 Gói
 7329
 
 830 
 Cefuroxim (TRAVINAT) 250mg
 viên
 1419
 
 831 
 Cefuroxim (Vanmenol) 250mg.
 viên
 1135
 
 832 
 Cefuroxim (Xorimax) 500mg.
 viên
 9630
 
 833 
 Cefuroxim (ZANMITE 125 MG) 125mg.
 viên
 3200
 
 834 
 Cefuroxim (Zinmax-Domesco 500mg.) 500mg
 viên
 2050
 
 835 
 Cefuroxim 125mg
 Gói
 1635
 
 836 
 Cefuroxim 125mg
 Gói
 1635
 
 837 
 Cefuroxim 125mg (Quincef )(DV)
 Chai
 1680
 
 838 
 Cefuroxim 125mg(Quincef 125)
 Viên
 1680
 
 839 
 Cefuroxim 125mg(Quincef 125)
 Viên
 1700
 
 840 
 Cefuroxim 250 mg
 Viên
 1596
 
 841 
 Cefuroxim 250 mg
 Viên
 1862
 
 842 
 Cefuroxim 250 mg
 Viên
 2020
 
 843 
 Cefuroxim 250 mg
 Viên
 2050
 
 844 
 Cefuroxim 250 mg.
 Viên
 1596
 
 845 
 Cefuroxim 250 mg.
 Viên
 1862
 
 846 
 Cefuroxim 250mg
 Viên
 1862
 
 847 
 Cefuroxim 250mg
 Viên
 2020
 
 848 
 Cefuroxim 250mg (Oralfuxim)
 Viên
 1862
 
 849 
 Cefuroxim 500mg
 Viên
 3125
 
 850 
 Cefuroxim 500mg
 Viên
 3397
 
 851 
 Cefuroxim 500mg (Cefuroxim Acetil)
 Viên
 3397
 
 852 
 Cefuroxim 500mg (Zinmax)
 viên
 2440
 
 853 
 Cefuroxim 500mg( Zinmax DMC)
 Viên
 2740
 
 854 
 Cefuroxim 500mg( Zinmax DMC)
 Viên
 4032
 
 855 
 Cefuroxim 500mg.
 Viên
 4100
 
 856 
 Cefuroxime 125mg.
 Gói
 1174
 
 857 
 Celecobxib 200mg -Vicoxib
 Viên
 488
 
 858 
 Celecoxib (Aldoric fort) 200mg.
 viên
 4500
 
 859 
 Celecoxib (Aldoric fort.) 200mg
 viên
 4500
 
 860 
 Celecoxib (Celofin 200.) 200mg
 viên
 899
 
 861 
 Celecoxib (Coxirich 200) 200mg.
 viên
 350
 
 862 
 Celecoxib (Vicoxib 200) 200mg
 viên
 397
 
 863 
 Celecoxib (Vicoxib 200) 200mg(thuoc cũ)
 viên
 397
 
 864 
 Celecoxib (Vicoxib) 100mg
 Viên
 320
 
 865 
 Celecoxib 200mg
 Viên
 397
 
 866 
 Celecoxib 200mg
 Viên
 660
 
 867 
 Celecoxib 200mg ( Vicoxib)
 Viên
 397
 
 868 
 Celecoxib 200mg ( Vicoxib)
 Viên
 398
 
 869 
 Celecoxib 200mg ( Vicoxib)
 Viên
 488
 
 870 
 Celecoxib 200mg ( Vicoxib)
 Viên
 800
 
 871 
 Celecoxib 200mg ( Vicoxib)
 Viên
 1100
 
 872 
 Celecoxib 200mg(Celedol 200)
 Viên
 1100
 
 873 
 Celecoxib 200mg.
 Viên
 660
 
 874 
 Celecoxib(AGILECOX 100) 100mg
 Viên
 540
 
 875 
 Cenditan (.Diếp cá, Rau má)
 viên
 1575
 
 876 
 Cephalexin 500mg.
 Viên
 2593
 
 877 
 Ceplor VPC 250 (Ceplor VPC 250) 250mg
 Gói
 1868
 
 878 
 Cerebrolysin (Peptid) 215,2 mg/10ml
 Ống
 101430
 
 879 
 Cerebrolysin 10ml
 Ống
 101325
 
 880 
 Cerebrolysin 10ml
 Ống
 101430
 
 881 
 Cerebrolysin 10ml/mg
 Ống
 101430
 
 882 
 CERECAPS ( Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, Sài hồ, Cam thảo, Xích thược, Xuyên khung, Chỉ xác, Ngưu tất, Bạch quả)
 viên
 3000
 
 883 
 Cerecaps (.Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, Sài hồ, Cam thảo, Xích thược, Xuyên khung, Chỉ xác, Ngưu tất, Bạch quả)
 viên
 3000
 
 884 
 Cetirizin (Cetimed.) 10mg
 viên
 3900
 
 885 
 Cetirizin (Kacerin) 10mg.
 viên
 51
 
 886 
 Cetirizin 10mg (CETAZIN)
 Viên
 53
 
 887 
 Cetirizin 10mg (CETAZIN)
 Viên
 61
 
 888 
 Cetirizin 10mg (Kacerin)
 Viên
 78
 
 889 
 Cetirizin 10mg (Mekozitex)
 Viên
 84
 
 890 
 Chè dây (.Chè dây)
 viên
 800
 
 891 
 CHÈ DÂY (chè dây)
 viên
 800
 
 892 
 Chè dây (Gastro PV.)
 Viên
 1176
 
 893 
 Chè dây (Gastro PV.)
 Viên
 1176
 
 894 
 Chế phẩm vi sinh EMIX
 Kg
 1620000
 
 895 
 Chỉ Black Silk (2/0) - kim tròn 26mm,1/2vtr
 Tép
 14700
 
 896 
 Chỉ Black Silk (2/0) - kim tròn 26mm,1/2vtr
 Tép
 16275
 
 897 
 Chỉ Black Silk 1 kim tròn S30A26
 Tép
 18480
 
 898 
 Chỉ Black Silk 2/0 (DV)
 Tép
 17010
 
 899 
 Chỉ Black Silk 2/0 kim tròn S30A26
 Tép
 14700
 
 900 
 Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, kim tam giác 26 mm
 Tép
 0
 
 901 
 Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, kim tam giác 26 mm, M30E26
 Tép
 12600
 
 902 
 Chỉ Carelon (Nylon) số 2/0, kim tam giác 26 mm, M30E26
 Tép
 13440
 
 903 
 Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, kim tam giác 20 mm, M20E20
 Tép
 13440
 
 904 
 Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, kim tam giác 26 mm
 Tép
 0
 
 905 
 Chỉ Carelon (Nylon) số 3/0, kim tam giác 3/8c, 20 mm, M20E20 (DV)
 Tép
 12600
 
 906 
 Chỉ Carelon (Nylon) số 4/0, kim tam giác 18 mm, M15E18
 Tép
 15540
 
 907 
 Chỉ Carelon (Nylon) số 4/0, kim tam giác 26 mm
 Tép
 0
 
 908 
 Chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, kim tròn 26 mm, S30A26
 Tép
 14700
 
 909 
 Chỉ catgut chromic 2/0, dài 70-75cm kim tròn 26-30mm 1/2c(Catgut Chrom 2/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, kim 1/2C)
 Tép
 24700
 
 910 
 Chỉ Chromic Catgut (2/0) - kim tròn 26mm,1/2 vtròn
 Tép
 21420
 
 911 
 Chỉ Chromic catgut (2/0) có kim C30A36(DV)
 Tép
 24150
 
 912 
 Chỉ Chromic Catgut (2/0)(DV)
 Tép
 21420
 
 913 
 Chỉ Chromic Catgut (3/0) - kim tròn 26mm,1/2 vtròn
 Tép
 21420
 
 914 
 Chỉ Chromic Catgut (3/0) - kim tròn 26mm,1/2 vtròn
 Tép
 24150
 
 915 
 Chỉ Chromic Catgut (3/0) kim tròn C25A26
 Tép
 21420
 
 916 
 Chỉ Chromic Catgut (3/0) kim tròn C25A26
 Tép
 24150
 
 917 
 Chỉ Chromic Catgut (3/0) kim tròn C25A26(Chỉ khâu tiêu nhanh các loại, các cỡ).
 Tép
 36000
 
 918 
 Chỉ Chromic Catgut (3/0)(DV)
 Tép
 21420
 
 919 
 Chỉ Chromic catgut 2.0, kim tròn 26mm, 1/2 vtr <> C30A26 <> hoặc tương đương.
 Tép
 36000
 
 920 
 Chỉ Chromic catgut 2.0, kim tròn 26mm, 1/2 vtr C30A26 (MP)
 Tép
 0
 
 921 
 Chỉ Chromic catgut 2.0, kim tròn 26mm, 1/2 vtr C30A26 (MP)
 Tép
 36000
 
 922 
 Chỉ Chromic Catgut 2/0 kim tròn C30A26
 Tép
 24150
 
 923 
 Chỉ Chromic Catgut 2/0 kim tròn C30A26(Chỉ khâu tiêu nhanh các loại, các cỡ).
 Tép
 36000
 
 924 
 Chỉ Chromic catgut 3/0, kim tròn 26mm, 1/2 vtr C25A26 (MP)
 Tép
 0
 
 925 
 Chỉ Chromic catgut 3/0, kim tròn 26mm, 1/2 vtr C25A26 (MP)
 Tép
 36000
 
 926 
 Chỉ Chromic Catgut số 2 - kim tròn 50mm,75cm,1/2vtr
 Tép
 24780
 
 927 
 Chỉ Chromic Catgut số 2 - kim tròn 50mm,75cm,1/2vtr
 Tép
 25305
 
 928 
 Chỉ cromic 3/0 kim tròn
 Tép
 21420
 
 929 
 Chỉ cromic 3/0 kim tròn
 Tép
 19740
 
 930 
 Chỉ cromic 3/0 kim tròn
 Tép
 24150
 
 931 
 Chỉ Daclon Nylon 5/0, dài 75cm, kim tam giác 16mm, M10E16
 Tép
 19300
 
 932 
 Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ (Surgicryl 910 2/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C)
 Tép
 43400
 
 933 
 Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ (Surgicryl 910 4/0)
 Tép
 0
 
 934 
 Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ (Surgicryl 910 4/0, dài 75cm, kim tròn 22mm, 1/2C)
 Tép
 0
 
 935 
 Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ (Surgicryl 910 4/0, dài 75cm, kim tròn 22mm, 1/2C)
 Tép
 43500
 
 936 
 Chỉ Nylon (3/0) kim tam giác
 Tép
 12600
 
 937 
 Chỉ Nylon (2/0) - kim tam giác 26mm,3/8 vtr
 Tép
 14070
 
 938 
 Chỉ Nylon (2/0) - kim tam giác 26mm,3/8 vtr
 Tép
 14700
 
 939 
 Chỉ Nylon (3/0) - kim tam giác 20mm,3/8vtr
 Tép
 13860
 
 940 
 Chỉ Nylon (3/0) - kim tam giác 20mm,3/8vtr
 Tép
 14490
 
 941 
 Chỉ Nylon (4-0) kim tam giác
 Tép
 15120
 
 942 
 Chỉ Nylon (4-0) kim tam giác
 Tép
 15960
 
 943 
 Chỉ Nylon 2/0 kim tam giác M30E26
 Tép
 12600
 
 944 
 Chỉ Nylon 2/0 kim tam giác M30E26
 Tép
 14700
 
 945 
 Chỉ Nylon 2/0 kim tam giác M30E26(DV)
 Tép
 14700
 
 946 
 Chỉ Nylon 2/0 kim tam giác.
 Tép
 14070
 
 947 
 Chỉ Nylon 2/0, kim tam giác 26mm,3/8 vtr M30E26 (DV)
 Tép
 12600
 
 948 
 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giac M20E20
 Tép
 12600
 
 949 
 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giac M20E20
 Tép
 14490
 
 950 
 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác M20E20 (DV)
 Tép
 14490
 
 951 
 Chỉ Nylon 4/0 kim tam giác
 Tép
 15120
 
 952 
 Chỉ Nylon 4/0 kim tam giác M15E18
 Tép
 14700
 
 953 
 Chỉ Nylon 4/0 kim tam giác M15E18
 Tép
 15960
 
 954 
 Chỉ Nylon 4/0, kim tam giác 18mm,3/8 vtr M15E18 (DV)
 Tép
 14700
 
 955 
 Chỉ Nylon 5/0 kim tam giác (DV)
 Viên
 18060
 
 956 
 Chỉ Nylon 5/0 kim tam giác M10E16
 Tép
 18060
 
 957 
 Chỉ Nylon 5-0
 Tép
 14700
 
 958 
 Chỉ Nylon 6-0
 Tép
 27615
 
 959 
 Chỉ phẫu thuật các loại(MS 1392425) ETHICON 2/0
 tép
 0
 
 960 
 Chỉ phẫu thuật các loại(MS 1392510) Maxon 5/0
 tép
 0
 
 961 
 Chỉ phẫu thuật các loại(MS 1407946) Ethilon Nylon 5/0
 tép
 0
 
 962 
 Chỉ phẫu thuật các loại(MS 1407947) Ethilon Nylon 5/0
 tép
 0
 
 963 
 Chỉ phẫu thuật các loại(MS 1407949) Ethilon Nylon 5/0
 tép
 0
 
 964 
 Chỉ phẫu thuật các loại(MS 1407954) Ethilon Nylon 4/0
 tép
 0
 
 965 
 Chỉ phẫu thuật LUXAMID NYLON 3/0 DS 24mm 75cm
 Tép
 22575
 
 966 
 Chỉ polyglactin 910 số 1 kim tròn 90cm
 Tép
 54100
 
 967 
 Chỉ polyglactin 910 số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm 1/2C (Surgicryl 910 số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm, kim 1/2C)
 Tép
 50300
 
 968 
 Chỉ polyglactin 910 số 2/0, kim tròn 75cm (Surgicryl 910 số 2/O)
 Tép
 49500
 
 969 
 Chỉ polyglactin 910 số 2/0,dài 75cm, kim tròn 26mm 1/2c(Surgicryl 910 2/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, kim 1/2C)
 Tép
 45700
 
 970 
 Chỉ polyglactin 910 số 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm 1/2c (Surgicryl 910 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, kim 1/2c)
 Tép
 47500
 
 971 
 Chỉ polyglactin 910 số 3/O kim tròn 90cm ( Surgicryl 910 số 3/O)
 tép
 51300
 
 972 
 Chỉ Silk 2/0 kim tròn S30A26
 Tép
 17010
 
 973 
 Chỉ Silk 3-0
 Tép
 14700
 
 974 
 Chỉ Silk 4-0
 Tép
 16500
 
 975 
 Chỉ Silk 4-0 (DV)
 Tép
 16500
 
 976 
 Chỉ Silk 5-0
 Tép
 13335
 
 977 
 Chỉ Silk 5-0
 Tép
 19500
 
 978 
 Chỉ Silk số 1 kim tam giác
 Tép
 19215
 
 979 
 Chỉ Silk số 1 kim tam giác ( DV)
 Tép
 19215
 
 980 
 Chỉ tan tổng hợp đa sợi LUXCRYL 910 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2 vòng tròn
 Tép
 48300
 
 981 
 Chỉ tan tổng hợp đa sợi LUXCRYL 910 số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm
 Tép
 0
 
 982 
 Chỉ tan tổng hợp đa sợi LUXCRYL 910 số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm
 Tép
 51450
 
 983 
 Chỉ thị hóa học 1243A
 Miếng
 2400
 
 984 
 Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, kim tròn 30 mm, C50A30
 Viên
 27300
 
 985 
 Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2, kim tròn 50 mm, C60A50
 Tép
 28350
 
 986 
 Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0,kim tròn 1/2c, 26 mm,C30A26 (DV)
 Tép
 24150
 
 987 
 Chỉ Vicryl plus Số 1
 Tép
 0
 
 988 
 Chỉ Vicryl Số 1
 Ống
 79380
 
 989 
 Chỉ Vicryl Số 2-0
 Tép
 72200
 
 990 
 Chỉ Vicryl Số 2-0(DV)
 Tép
 72200
 
 991 
 Chỉ Vicryl số 3.0(DV)
 Tép
 61000
 
 992 
 Chỉ Vicryl Số 3/0
 Chai
 61000
 
 993 
 Chỉ Vicryl Số 4-0
 Tép
 57000
 
 994 
 Chloramin B
 Kg
 115000
 
 995 
 Chloramin B
 Kg
 134400
 
 996 
 Chloramin B (DV)
 Kg
 164999
 
 997 
 Chloramin B (DV)
 Kg
 165000
 
 998 
 Chloramin B (DV)
 Kg
 180000
 
 999 
 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) (Agitec-F) 4mg.
 viên
 22
 
 1000 
 Chlorpheniramin (hydrogen maleat) (Clorpheniramin.) 4mg
 viên
 25
 
 1001 
 Chlorpheniramin 4mg (Agitec-F)
 viên
 30
 
 1002 
 Cholestin (.Ngưu tất, Nghệ,Rutin)
 viên
 2100
 
 1003 
 Chromic 3/0 kim tròn (DV)
 Ống
 19740
 
 1004 
 Chromic cagut 3 (3/0) 75cm 1/2CR26
 Tép
 17034
 
 1005 
 Chromic cagut 3.5 (2/0) 75cm 1/2CR26
 Tép
 17500
 
 1006 
 Chromic catgut 2/0 kim tròn C30A26
 Tép
 21525
 
 1007 
 Chromic catgut 2/0 kim tròn C30A26(DV)
 Tép
 21525
 
 1008 
 Chromic catgut 3 (3/0) 75cm 1/2CR26
 Tép
 19790
 
 1009 
 Chromic catgut 3.5 (2/0) 75cm 1/2CR26
 Tép
 20515
 
 1010 
 Chromic catgut 3/0 kim tròn C25A26(DV)
 Tép
 21420
 
 1011 
 Chromic catgut 6/2 kim tròn lớn C60A50
 tép
 25305
 
 1012 
 Chromic catgut 6/2 kim tròn lớn C60A50(DV)
 Tép
 25305
 
 1013 
 Cidex 14 (DV)
 Bình
 450000
 
 1014 
 Cidex 14 5l SC
 Bình
 371553
 
 1015 
 Cilostazol (PASQUALE-50.) 50mg
 viên
 4500
 
 1016 
 Cilostazol 100mg (PASQUALE)
 Viên
 5500
 
 1017 
 Cinnarizin (Cinnarizin.) 25mg
 viên
 47
 
 1018 
 Cinnarizin (STUSTU) 25mg
 Viên
 63
 
 1019 
 Cinnarizin 25mg
 Viên
 46
 
 1020 
 Cinnarizin 25mg
 Viên
 52
 
 1021 
 Cinnarizin 25mg ( Vinphastu ) MP
 viên
 0
 
 1022 
 Cinnarizin 25mg (MP)
 viên
 0
 
 1023 
 Cinnarizin 25mg (Vinphastu)
 Viên
 63
 
 1024 
 Cinnarizin 25mg.
 viên
 45
 
 1025 
 Ciprofloxacin - hameln 2mg/ml ( 200mg/100ml)
 Chai
 61950
 
 1026 
 Ciprofloxacin - hameln 2mg/ml (200MG/100ML)
 Chai
 61950
 
 1027 
 Ciprofloxacin ( Dorociplo ) 500mg MP
 viên
 0
 
 1028 
 Ciprofloxacin (BASMICIN 400) 400mg/200ml.
 Lọ
 89500
 
 1029 
 Ciprofloxacin (BASMICIN 400) 400mg/200ml.
 Lọ
 94000
 
 1030 
 Ciprofloxacin (Ciprofloxacin 0,3%) Nhỏ tai, 0,3%/5ml.
 Lọ
 2541
 
 1031 
 Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Kabi) 200mg, chai 100ml.
 Chai
 18480
 
 1032 
 Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Kabi) 200mg/100ml
 Chai
 15876
 
 1033 
 Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Kabi) 200mg/100ml
 Chai
 16800
 
 1034 
 Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Polpharma) 400mg, chai 200ml.
 Chai
 188000
 
 1035 
 Ciprofloxacin (Ciprofloxacin.) 500mg
 viên
 438
 
 1036 
 Ciprofloxacin (Citopcin Injection 400mg/200ml.) 400mg/200ml
 túi
 63000
 
 1037 
 Ciprofloxacin (Citopcin injection) 400mg/200ml
 Chai
 140000
 
 1038 
 Ciprofloxacin (Cophacip) 500mg.
 viên
 398
 
 1039 
 Ciprofloxacin (Picaroxin 500mg.) 500mg
 viên
 3450
 
 1040 
 Ciprofloxacin (Polpharma) 400mg/200ml
 Chai
 188000
 
 1041 
 Ciprofloxacin (Proxacin 1%) 200mg, lọ 20ml.
 Lọ
 136500
 
 1042 
 Ciprofloxacin (Proxacin 1%) 200mg/20ml
 Lọ
 136500
 
 1043 
 Ciprofloxacin (Proxacin 1%.) 200mg
 Lọ
 136000
 
 1044 
 Ciprofloxacin (Quinrox 400/40.) 400mg/40ml
 Lọ
 135000
 
 1045 
 Ciprofloxacin 0.3%/5ml
 Lọ
 2688
 
 1046 
 Ciprofloxacin 0.3%/5ml
 Lọ
 2919
 
 1047 
 Ciprofloxacin 0.3%/5ml
 Lọ
 3150
 
 1048 
 Ciprofloxacin 200mg/100ml
 Chai
 15876
 
 1049 
 Ciprofloxacin 200mg/100ml ( Furect )
 Viên
 88200
 
 1050 
 Ciprofloxacin 500mg
 viên
 468
 
 1051 
 Ciprofloxacin(Ciprofloxacin Infusion) 400mg/200ml
 Chai
 158000
 
 1052 
 Ciprofoxacin 0,3%
 Lọ
 3150
 
 1053 
 Claminat 1g(DV)
 Viên
 12600
 
 1054 
 Claminat 625mg DV
 Viên
 6657
 
 1055 
 Clarithomycine 250mg (Biclary)
 Viên
 1550
 
 1056 
 Clarithomycine 250mg (Kalecin)
 Viên
 1680
 
 1057 
 Clarithromycin (Clarithromycin 500.) 500mg
 viên
 2075
 
 1058 
 Clarithromycin 250mg
 viên
 1518
 
 1059 
 Clarithromycin 250mg
 viên
 2420
 
 1060 
 Clarithromycin 500mg
 Viên
 2373
 
 1061 
 Clarithromycin 500mg
 Viên
 2570
 
 1062 
 Clarithromycin 500mg
 Viên
 2963
 
 1063 
 Clarithromycin 500mg(CLARIVIDI 500)
 Viên
 2570
 
 1064 
 Clarithromycin 500mg(CLARIVIDI 500)
 Viên
 3413
 
 1065 
 Clarithromycin 500mg.( Clarithromycin 500 )
 viên
 2159
 
 1066 
 Clindamycin (Clyodas 150.) 150mg
 viên
 788
 
 1067 
 Clindamycin 150mg
 Viên
 735
 
 1068 
 Clindamycin 150mg
 Viên
 630
 
 1069 
 Clindamycin 150mg.
 viên
 745
 
 1070 
 Clopidogrel 75mg acetylsalicylic acid 75mg (PFERTZEL)
 Viên
 4200
 
 1071 
 Clopidogrel ( Ediwel ) 75mg.
 viên
 4789
 
 1072 
 Clopidogrel (Clopistad) 75mg.
 viên
 3415
 
 1073 
 Clopidogrel (G5 Duratrix) 75mg
 viên
 579
 
 1074 
 Clopidogrel (RIDLOR) 75mg.
 viên
 2000
 
 1075 
 Clopidogrel (Vixcar.) 75mg
 viên
 690
 
 1076 
 Clopidogrel + acetylsalicylic acid (PFERTZEL) 75mg + 75mg.
 viên
 3990
 
 1077 
 Clopidogrel 75mg (Clopidogrel MV)
 viên
 2200
 
 1078 
 Clopidogrel 75mg - Acetylsalicylic 75mg (PFERTZEL)
 viên
 4400
 
 1079 
 Clopidogrel 75mg ( Vixcar)
 Viên
 4100
 
 1080 
 Clopidogrel 75mg (Freeclo)
 Viên
 4070
 
 1081 
 Clopidogrel 75mg(Wintofen)
 Lọ
 2200
 
 1082 
 Clopidogrel 75mg(Wintofen)
 Lọ
 2350
 
 1083 
 Clopidogrel 75mg.
 viên
 516
 
 1084 
 Clopidogrel 75mg
 viên
 889
 
 1085 
 Clopidogrel 75mg
 viên
 2200
 
 1086 
 Cloramin B
 Kg
 115000
 
 1087 
 Cloramin B
 Kg
 125000
 
 1088 
 Cloramin B.
 Kg
 173000
 
 1089 
 Cloramphenicol - dexamethason (Dexacol) 5ml
 Nhỏ mắt
 2835
 
 1090 
 Cloramphenicol dexamethason (Ticoldex) 5ml
 Lọ
 2500
 
 1091 
 Cloramphenicol (CLORAXIN 0,4%) Nhỏ mắt, 0,4%, 10ml.
 Chai
 2100
 
 1092 
 Cloramphenicol 80mg - Dexamethason 4mg (OTIFAR) 8ml
 Lọ
 4416
 
 1093 
 Clorphenamin(hydrogen maleat)4mg(Chlopheniramin 4mg)
 Viên
 41
 
 1094 
 Clorpheniramin 4mg
 Viên
 33
 
 1095 
 Clorpheniramin 4mg
 Viên
 42
 
 1096 
 Clorquinaldol-Promestrien (Colposeptine) viên đặt phụ khoa
 Viên
 4599
 
 1097 
 Clotrimazol (Cafunten) 10g
 Tuýp
 6100
 
 1098 
 Clotrimazol (Clotrimazol.) 100mg Đặt âm đạo
 viên
 680
 
 1099 
 Clotrimazol (METRIMA 100) Đặt âm đạo, viên 100mg.
 Viên
 730
 
 1100 
 Clotrimazol (Patylcrem.) 1%
 Tuýp
 5800
 
 1101 
 Clotrimazol 100mg(Metrima)
 Viên
 735
 
 1102 
 CỐ TINH HOÀN (Hoàng bá, Khiếm thực, Liên tu, Tri mẫu, mẫu lệ, Phục linh, Sơn thù, Viễn chí)
 gói
 5000
 
 1103 
 Codein terpin hydrat(TERP-COD 5)
 viên
 186
 
 1104 
 Codein terpin hydrat(TERP-COD 5)
 viên
 187
 
 1105 
 Codein + terpin hydrat (TERP-COD 5) 5mg + 100mg.
 viên
 184
 
 1106 
 Codein + terpin hydrat (Terpin - Codein) 10mg + 100mg
 Viên
 200
 
 1107 
 Codein + terpin hydrat (Terpin - Codein) 10mg + 100mg
 Viên
 285
 
 1108 
 Codein + terpin hydrat (Terpin - Codein) 10mg + 100mg
 Viên
 330
 
 1109 
 Codein + terpin hydrat (Terpin Codein 10) 10mg + 100mg.
 Viên
 326
 
 1110 
 Codein + terpin hydrat (Terpin Codein 10.) 10mg + 100mg
 viên
 313
 
 1111 
 Colchicin (Colchicin.) 1mg
 viên
 244
 
 1112 
 Colchicin 1mg
 Viên
 228
 
 1113 
 Colchicin 1mg
 Viên
 377
 
 1114 
 Colchicin 1mg
 Viên
 525
 
 1115 
 Colchicin 1mg ( Colchicin ).
 viên
 240
 
 1116 
 Colchicin(Colchicine ARTH) 1mg
 Viên
 396
 
 1117 
 COLITIS (Nha đạm tử, Berberin, Tỏi, Cát căn, Mộc hương)
 Viên
 2500
 
 1118 
 Cồn 70 độ
 Lít
 22000
 
 1119 
 Cồn 70 độ
 Lít
 24000
 
 1120 
 Cồn 70 độ
 Lít
 26000
 
 1121 
 Cồn 70 độ
 lít
 22000
 
 1122 
 Cồn 70° (Alcohol 70°) Dùng ngoài, chai 500 ml.
 Chai
 17682
 
 1123 
 Cồn 70° (ALCOOL 70 độ) 70°.
 Chai
 2200
 
 1124 
 Cồn 70° (ALCOOL 70 độ) Alcol 70°. (1 lít)
 Chai
 25200
 
 1125 
 Cồn 70° (ALCOOL 70 ĐỘ.) 1000ml
 Chai
 25200
 
 1126 
 Cồn 90 độ
 Lít
 27000
 
 1127 
 Cồn 90 độ
 Lít
 26000
 
 1128 
 Cồn 95 độ
 Lít
 25000
 
 1129 
 Cồn boric (CỒN BORIC 3%) 3 %, chai 10ml.
 Chai
 6300
 
 1130 
 Cồn boric 3%
 Lọ
 6300
 
 1131 
 CỒN XOA BÓP - Jamda 50ml
 Chai
 18000
 
 1132 
 CỒN XOA BÓP (Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế chi, Thiên niên kiện, Huyết giác, Camphora, Riềng).
 Chai
 21000
 
 1133 
 CỒN XOA BÓP JAMDA 50ml ( Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục, Thiên niên kiện, Uy Linh tiên, Mã tiền, Huyết giác, Xuyên khung, Methyl salicylat, Tế tân)
 Chai
 18000
 
 1134 
 Cồn xoa bóp Jamda 50ml. (.Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục, Thiên niên kiện, Uy Linh tiên, Mã tiền, Huyết giác, Xuyên khung, Methyl salicylat, Tế tân)
 Chai
 18000
 
 1135 
 Cồn y tế 70 độ
 lít
 26000
 
 1136 
 Cồn y tế 70 độ(DV)
 Lít
 25000
 
 1137 
 Cồn y tế 90 độ
 Lít
 27000
 
 1138 
 Cồn y tế 90 độ (DV)
 Lít
 26500
 
 1139 
 Cốt Toái Bổ
 Gram
 97.96
 
 1140 
 CỐT TOÁI BỔ
 GRAM
 195
 
 1141 
 Cốt toái bổ. (Cốt toái bổ)
 Gram
 49.48
 
 1142 
 Cốt toái bổ. (Cốt toái bổ)
 Gram
 193.88
 
 1143 
 Cốt toái bổ. (Cốt toái bổ)
 Gram
 195
 
 1144 
 Coveram 5mg/5mg ( Perindopril - Amlodipin )
 Viên
 6391
 
 1145 
 Coveram 5mg/5mg ( Perindopril - Amlodipin )
 Viên
 6589
 
 1146 
 Coveram 5mg/5mg ( Perindopril + amlodipin )
 viên
 6589
 
 1147 
 CTD VICRYL+ ANTIBACT VI 1 90 ( VCP 359H) (Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ)
 Tép
 96495
 
 1148 
 CTD VICRYL+ ANTIBACT VI 2/0 70 ( VCP 317H)
 Tép
 80325
 
 1149 
 Cytidin-5-monophosphat disodium uridin 3mg (HORNOL)
 Viên
 349
 
 1150 
 Cytidin-5-monophosphat disodium uridin 3mg (HORNOL)
 Viên
 3490
 
 1151 
 Cytidin-5monophosphat disodium + uridin (HORNOL.) 5mg + 3mg
 viên
 3990
 
 1152 
 Cytidin-5monophosphat disodium + uridin 5mg + 3mg. (HORNOL)
 viên
 3500
 
 1153 
 Cytidin-5-monophosphat disodium 5mg - uridin 3mg (HORNOL)
 Viên
 3700
 
 1154 
 Cytidin-5-monophosphat disodium 5mg - uridin 3mg(LEOLEN FORTE)
 Viên
 3150
 
 1155 
 Dạ dày tá tràng – f (.Huyền hồ sách, Mai mực, Phèn chua)
 viên
 1150
 
 1156 
 DẠ DÀY TÁ TRÀNG - F (Huyền hồ sách, Mai mực, Phèn chua)
 viên
 1100
 
 1157 
 Đai chỉnh hình các loại(MS 1350458)T171
 cái
 0
 
 1158 
 Đai chỉnh hình các loại(MS 1372530)T169
 cái
 0
 
 1159 
 Đai chỉnh hình các loại(MS 1383715)T170
 cái
 0
 
 1160 
 Đai chỉnh hình các loại(MS 1408872)T172
 miếng
 0
 
 1161 
 Đai chỉnh hình các loại(MS 1408873)T173
 miếng
 0
 
 1162 
 Đai chỉnh hình các loại(MS 1408874)T174
 miếng
 0
 
 1163 
 đai cố định phẩu thuật(MS 1395179)T234
 sợi
 0
 
 1164 
 Đại Táo
 Gram
 91.84
 
 1165 
 ĐẠI TÁO
 GRAM
 127.55
 
 1166 
 Đại táo.
 Gram
 112.5
 
 1167 
 ĐAI TRÀNG - HD (.Kha tử, Mộc hương, Hoàng liên, Bạch truật, Cam thảo, Bạch thược)
 viên
 900
 
 1168 
 ĐẠI TRÀNG HOÀN P/H 4g (Bạch truật, Mộc hương, Hoàng Đằng, Hoài sơn, Trần bì, Hoàng liên, Bạch linh, Sa nhân, Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm)
 Gói
 3650
 
 1169 
 Đan Sâm
 Gram
 255.1
 
 1170 
 Đan sâm - Tam thất (.Đan sâm, Tam thất)
 viên
 610
 
 1171 
 ĐAN SÂM (Đan sâm)
 GRAM
 301.02
 
 1172 
 ĐAN SÂM (Đan sâm).
 Gram
 267.86
 
 1173 
 Đan sâm.
 Gram
 267.86
 
 1174 
 ĐẢNG SÂM
 GRAM
 916.07
 
 1175 
 Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Đại táo ( Hoàn Bổ Trung Ích Khí TW3)
 Viên
 4500
 
 1176 
 Đảng sâm.
 Gram
 508.93
 
 1177 
 Đăng tâm thảo, Táo nhân, Thảo quyết minh, Tâm sen ( An Thần )
 viên
 1600
 
 1178 
 Đăng tâm thảo, Táo nhân, Thảo quyết minh, Tâm sen ( Hoàn an thần )
 viên
 6000
 
 1179 
 Dao mổ 10-12-15-20 bầu số 10
 Cái
 1300
 
 1180 
 Dao mổ số 10 bầu
 Cái
 945
 
 1181 
 DẦU DÂN TỘC (.Dầu gió các loại)
 Chai
 8925
 
 1182 
 DẦU DÂN TỘC (Dầu gió các loại)
 Chai
 9000
 
 1183 
 DẦU NÓNG MẶT TRỜI (.Camphor, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu quế, Methyl salycilat, Gừng)
 Chai
 20790
 
 1184 
 DẦU NÓNG MẶT TRỜI (Camphor, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu quế, Methyl salycilat, Gừng)
 Chai
 18900
 
 1185 
 Dầu xoa Sao Vàng (.Dầu gió các loại)
 Lọ
 9500
 
 1186 
 Dây 3 ngã 100cm( Discofix - 3 Way B.W.100cm)
 Sợi
 20842
 
 1187 
 Dây 3 ngã 25cm (Ba chia có dây)
 Cái
 7900
 
 1188 
 Dây 3 ngã 25cm( Discofix - 3 Way B.W)
 Sợi
 18753
 
 1189 
 Dây 3 ngã 25cm(DV)
 Sợi
 18753
 
 1190 
 Dây 3 ngã dài 25cm(THREEWAY(DAY 3 CHAC 25cm)
 sợi
 5085
 
 1191 
 Dây buộc giữ bệnh nhân(MS 1395210)
 sợi
 0
 
 1192 
 Dây cho ăn số 16 có nắp ( Tubelevin)
 Cái
 3800
 
 1193 
 Dây cho ăn số 8 ( Tubelevin)(DV)
 sợi
 4415
 
 1194 
 Dây Đau Xương
 Gram
 43.3
 
 1195 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1379531)
 bịt
 0
 
 1196 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1379533)
 bịt
 0
 
 1197 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1379535)
 bịt
 0
 
 1198 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1379540)
 bịt
 0
 
 1199 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1379541)
 Bịt
 0
 
 1200 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1379542)
 bịt
 0
 
 1201 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1379543)
 bịt
 0
 
 1202 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1379544)
 bịt
 0
 
 1203 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1379545)
 bịt
 0
 
 1204 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1379546)
 bịt
 0
 
 1205 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388334)
 bịt
 0
 
 1206 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388335)
 bịt
 0
 
 1207 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388336)
 bịt
 0
 
 1208 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388337)
 bịt
 0
 
 1209 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388339)
 bịt
 0
 
 1210 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388340)
 bịt
 0
 
 1211 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388341)
 bịt
 0
 
 1212 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388342)
 bịt
 0
 
 1213 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388343)
 bịt
 0
 
 1214 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388344)
 bịt
 0
 
 1215 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388345)
 bịt
 0
 
 1216 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388346)
 bịt
 0
 
 1217 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1388347)
 bịt
 0
 
 1218 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1389128)
 cuộn
 0
 
 1219 
 Dây đeo cổ tay bệnh nhân(MS 1389129)
 cuộn
 0
 
 1220 
 Dây Garo
 Sợi
 2000
 
 1221 
 Dây Garo
 Sợi
 2090
 
 1222 
 Dây garo
 Sợi
 2090
 
 1223 
 Dây garo
 Sợi
 2100
 
 1224 
 Dây garo (DV)
 Sợi
 2090
 
 1225 
 Dây Garo(MS 1407373)TT183
 sợi
 0
 
 1226 
 Dây hút nhớt số 8 có val
 sợi
 1670
 
 1227 
 Dây hút đàm nhớt số 08 có val
 Sợi
 1974
 
 1228 
 Dây hút đàm nhớt số 16
 Sợi
 1670
 
 1229 
 Dây hút đàm nhớt số 16
 Sợi
 2037
 
 1230 
 Dây hút đàm nhớt số 16 có val
 Sợi
 2035
 
 1231 
 Dây hút đàm nhớt số 16 có val.
 Sợi
 1974
 
 1232 
 Dây hút đàm nhớt số 8 (Cont Suction)
 Sợi
 2037
 
 1233 
 Dây hút đàm nhớt số 8 có val
 Sợi
 2035
 
 1234 
 Dây hút đàm nhớt số 8 có val(DV)
 Sợi
 2035
 
 1235 
 Dây hút đàm số 16
 Cái
 1575
 
 1236 
 Dây hút nhớt số 16 có val
 sợi
 1670
 
 1237 
 Dây nhựa dẫn lưu 10ly
 cuộn
 46000
 
 1238 
 Dây oxy 2 lỗ người lớn
 sợi
 3990
 
 1239 
 Dây oxy 2 lỗ người lớn
 sợi
 4137
 
 1240 
 Dây oxy 2 lỗ trẻ em
 sợi
 4137
 
 1241 
 Dây oxy 2 nhánh size XS
 Cái
 4200
 
 1242 
 Dây oxy 2 nhánh size XS
 Cái
 4830
 
 1243 
 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh
 sợi
 4179
 
 1244 
 Dây thở các loại(MS 1350166)TT6
 sợi
 0
 
 1245 
 Dây thở các loại(MS 1350167)TT7
 sợi
 0
 
 1246 
 Dây thở oxy 2 lỗ sơ sinh
 Gói
 4200
 
 1247 
 Dây thở Oxy 2 lỗ sơ sinh
 Sợi
 5800
 
 1248 
 Dây thở oxy 2 lỗ sơ sinh(DV)
 Sợi
 4700
 
 1249 
 Dây thở oxy 2 lỗ sơ sinh(DV)
 Sợi
 6000
 
 1250 
 Dây thở oxy 2 nhánh lớn(Dây thở oxy 2 nhánh người lớn)
 Sợi
 3990
 
 1251 
 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn
 Sợi
 3990
 
 1252 
 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn
 Sợi
 4600
 
 1253 
 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn
 Sợi
 4680
 
 1254 
 Dây Thở Oxy 2 nhánh người lớn
 Sợi
 3705
 
 1255 
 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn(DV)
 Sợi
 4600
 
 1256 
 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn(DV)
 Sợi
 4680
 
 1257 
 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn.
 g/1 sợi
 3507
 
 1258 
 Dây thở Oxy 2 nhánh nhỏ
 Sợi
 4680
 
 1259 
 Dây thở oxy 2 nhánh nhỏ
 Sợi
 4700
 
 1260 
 Dây thở oxy 2 nhánh nhỏ ( Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em)
 Sợi
 4200
 
 1261 
 Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em.
 Sợi
 3780
 
 1262 
 Dây thở oxy trẻ em zize M
 Sợi
 3990
 
 1263 
 Dây thông tiểu 2 nhánh 16
 Sợi
 0
 
 1264 
 Dây truyền dịch
 Cái
 2520
 
 1265 
 Dây truyền dịch 20 giọt có màng lọc
 sợi
 2877
 
 1266 
 Dây truyền dịch 20 giọt/phút (có màng lọc kim hai cánh bướm)
 sợi
 3300
 
 1267 
 Dây truyền dịch 20giọt/phút
 Sợi
 3150
 
 1268 
 Dây truyền dịch 20giọt/phút(DV)
 Sợi
 3150
 
 1269 
 Dây truyền dịch( Infusion set)
 Sợi
 2868
 
 1270 
 Dây truyền dịch.
 Sợi
 2394
 
 1271 
 Dây truyền máu
 Sợi
 7518
 
 1272 
 Dây truyền máu (DV)
 Lọ
 7518
 
 1273 
 Dây truyền máu (DV)
 Lọ
 20496
 
 1274 
 Dây truyền máu 180cm( Sangofix ES 180cm)
 Cái
 20496
 
 1275 
 DAY TRUYEN MAU BL.TRANS.S T/500
 Bộ
 4062
 
 1276 
 Dây truyền máu(DAY TRUYEN MAU BL.TRANS.S)
 Bộ
 6000
 
 1277 
 Đè lưỡi gỗ (MP)
 Cây
 0
 
 1278 
 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng
 Cái
 249
 
 1279 
 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng
 Cái
 263
 
 1280 
 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng
 Cái
 265
 
 1281 
 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng ( Đè lưỡi gỗ)
 Cây
 180
 
 1282 
 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng(DV)
 Cây
 180
 
 1283 
 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng.
 Cái
 295
 
 1284 
 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng..
 cái
 249
 
 1285 
 Đè lưỡi tiệt trùng nhỏ
 Cây
 180
 
 1286 
 Desloratadin 5mg (BV Palin)
 Viên
 1800
 
 1287 
 Dexamethason (Dexamethason 3,3mg/1ml.) 4mg
 Ống
 805
 
 1288 
 Dexamethason (Dexamethason) 3,3mg/1ml.
 Ống
 838
 
 1289 
 Dexamethason 4mg(Dexamethasone 4mg)
 Ống
 790
 
 1290 
 Dexamethason Kabi 4mg/ml
 Ống
 945
 
 1291 
 Dexamethason phosphat - neomycin(Neodexa) 5ml
 Chai
 2835
 
 1292 
 Dexamethason phosphat - neomycin(Neo-dexa) 5ml
 Chai
 2898
 
 1293 
 Dexamethason phosphat + neomycin (NEO-DEXA) 5ml.
 Chai
 2900
 
 1294 
 Dexamethasone 4mg/ml
 Ống
 790
 
 1295 
 Dexamethasone 4mg/ml
 Ống
 840
 
 1296 
 Dexamethasone 4mg/ml
 Ống
 924
 
 1297 
 Dexamethasone kabi 4mg/ml
 Ống
 945
 
 1298 
 Dexchlorpheniramin 2mg
 viên
 60
 
 1299 
 Dexclorpheniramin 2mg
 Viên
 60
 
 1300 
 Dexclorpheniramin 2mg
 Viên
 63
 
 1301 
 Dextromethorphan (DEXTROMETHORPHAN) 15mg.
 Viên
 120
 
 1302 
 Dextromethorphan (DEXTROMETHORPHAN) 15mg.
 Viên
 140
 
 1303 
 Dextromethorphan (Rodilar.) 15 mg
 viên
 155
 
 1304 
 Dextromethorphan 15mg (Rodilar) (QTBV)
 Viên
 121
 
 1305 
 Dextromethorphan 15mg (Rodilar) (QTBV)
 Viên
 125
 
 1306 
 Dextromethorphan 15mg (Rodilar) (QTBV)
 Viên
 140
 
 1307 
 Dextromethorphan 15mg(DEXTROMETHORPHAN 15)
 Viên
 121
 
 1308 
 Dextromethorphan 15mg(DEXTROMETHORPHAN 15)
 Viên
 130
 
 1309 
 Dextromethorphan(Rodilar) 15mg
 Viên
 140
 
 1310 
 Diacerein (Cytan) 50mg.
 viên
 572
 
 1311 
 Diacerein (Cytan.) 50mg
 viên
 569
 
 1312 
 Diacerein (RUZITTU) 100mg
 Viên
 4500
 
 1313 
 Diacerein 50mg
 viên
 679
 
 1314 
 Diacerein(Cytan) 50mg
 Viên
 826
 
 1315 
 Diacerein(Cytan) 50mg
 Viên
 1130
 
 1316 
 Diaphyllin 4,8%/5ml
 ống
 10815
 
 1317 
 Diaphylline 4,8% 5ml ( venosum )
 ống
 10815
 
 1318 
 DIATYP (Sinh địa, Mạch môn, Thiên hoa phấn, Hoàng kỳ, Câu kỷ tử, Bạch linh, Ngũ vị tử, Mẫu đơn bì, Hoàng liên, Nhân sâm, Thạch cao)
 viên
 2200
 
 1319 
 Diazepam 5mg
 Viên
 150
 
 1320 
 Diazepam 5mg
 Viên
 168
 
 1321 
 Diazepam (Diazepam 10mg/2ml.) 10mg
 Ống
 4410
 
 1322 
 Diazepam (Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection.) 10mg
 Ống
 7707
 
 1323 
 Diazepam (Diazepam-Hameln 5mg/ml) 5mg/ml, ống 2ml.
 Ống
 6930
 
 1324 
 Diazepam 10mg/2ml
 Ống
 3260
 
 1325 
 Diazepam 10mg/2ml
 Ống
 4200
 
 1326 
 Diazepam 10mg/2ml (DV)
 Viên
 4200
 
 1327 
 Diazepam 10mg/2ml (MP)
 Ống
 0
 
 1328 
 Diazepam 5mg
 Viên
 146
 
 1329 
 Diazepam 5mg
 Viên
 150
 
 1330 
 Diazepam 5mg
 Viên
 168
 
 1331 
 Dichloro-isocyanurate Natri 2,5G (GERMISEP KHU KHUAN)
 viên
 4620
 
 1332 
 Dichloro-isocyanurate Natri 2.5G (Presept )
 Viên
 5500
 
 1333 
 Diclofenac 50mg
 Viên
 89
 
 1334 
 Diclofenac 50mg
 Viên
 100
 
 1335 
 Diclofenac (Cotilam) 20g
 Tuýp
 7200
 
 1336 
 Diclofenac (Diclofenac 75mg.) 75mg
 viên
 140
 
 1337 
 Diclofenac (Diclofenac.) 50mg
 viên
 91
 
 1338 
 Diclofenac (DICLOVAT) 100mg (Đặt hậu môn)
 viên
 12000
 
 1339 
 Diclofenac (Volden Fort) 75mg, ống 3ml.
 Ống
 7700
 
 1340 
 Diclofenac 10g (Diclofen Gel )
 Tube
 5481
 
 1341 
 Diclofenac 50mg
 Viên
 83
 
 1342 
 Diclofenac 50mg
 Viên
 89
 
 1343 
 Diclofenac 50mg
 Viên
 120
 
 1344 
 Diclofenac 50mg.
 viên
 72
 
 1345 
 Diclofenac 75mg
 viên
 114
 
 1346 
 Diclofenac 75mg.
 viên
 107
 
 1347 
 Diclofenac 75mg/3ml
 ống
 940
 
 1348 
 Diclofenac 75mg/3ml
 ống
 945
 
 1349 
 Diclofenac 75mg/3ml
 ống
 1260
 
 1350 
 Diclofenac 75mg/3ml (Voltaren)
 ống
 16424
 
 1351 
 Diclofenac 75mg/3ml.
 Ống
 860
 
 1352 
 Diclofenac 75mg/3ml.
 Ống
 1260
 
 1353 
 Diclofenac 75mg/3ml.
 Ống
 860
 
 1354 
 Diclofenac50mg
 Viên
 100
 
 1355 
 DIDALA ( Cao khô lá dâu tằm )
 Viên
 2500
 
 1356 
 Didala (.Cao khô lá dâu tằm)
 viên
 2499
 
 1357 
 Diệp hạ châu ( DIỆP HẠ CHÂU )
 viên
 300
 
 1358 
 Diệp hạ châu ( Diệp Hạ Châu TP )
 Gói
 3800
 
 1359 
 Diệp hạ châu (.CỐM HÒA TAN HEPAGON)
 Gói
 8500
 
 1360 
 DIỆP HẠ CHÂU VẠN XUÂN
 Gói
 4620
 
 1361 
 DIỆP HẠ CHÂU VẠN XUÂN ( Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoa)2018
 Gói
 4620
 
 1362 
 Diệp hạ châu Vạn Xuân (.Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoa)
 Gói
 4620
 
 1363 
 Diệp hạ châu, Hoàng bá, Mộc hương, Quế nhục, Tam thất.( Phyllantol )
 viên
 1680
 
 1364 
 Diệp hạ châu, Nhân trần, Cỏ nhọ nồi, Râu bắp. ( VG-5 )
 viên
 968
 
 1365 
 Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoa ( Diệp hạ châu Vạn Xuân . )
 Gói
 4620
 
 1366 
 Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Cỏ mực( Atiliver DIỆP HẠ CHÂU )
 Viên
 1950
 
 1367 
 Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Cỏ mực. ( ATILIVER Diệp Hạ Châu . )
 viên
 1950
 
 1368 
 Diethyl phthalate (D.E.P Dùng ngoài)
 Lọ
 5102
 
 1369 
 Digoxin (DIGOXIN - RICHTER) 0,25mg
 viên
 777
 
 1370 
 Digoxin (DIGOXIN- RICHTER) 0,25mg.
 viên
 714
 
 1371 
 Digoxin (Digoxine Qualy) 0,25mg
 Viên
 714
 
 1372 
 Digoxin (Digoxine Qualy) 0,25mg
 Viên
 735
 
 1373 
 Digoxin 0.5mg/2ml
 Ống
 17350
 
 1374 
 Digoxin 0.5mg/2ml
 Ống
 18500
 
 1375 
 Digoxin 0.5mg/2ml
 Ống
 21000
 
 1376 
 Digoxin 0.5mg/2ml
 Ống
 22000
 
 1377 
 Digoxin dùng cho cấp cứu(Digoxin) 0.5mg
 Ống
 17350
 
 1378 
 Digoxin dùng cho cấp cứu(Digoxin) 0.5mg
 Ống
 21000
 
 1379 
 Digoxine 0,25 mg
 ống
 18500
 
 1380 
 Digoxine 0,25 mg
 ống
 27930
 
 1381 
 Digoxine 0,25mg (DV)
 Viên
 630
 
 1382 
 Dihydro ergotamin mesylat (Timmak) 3mg.
 viên
 1850
 
 1383 
 Dihydro ergotamin mesylat (Timmak.) 3mg
 viên
 1800
 
 1384 
 Dihydroergotamine 3mg (Timmak)
 Viên
 1900
 
 1385 
 Dihydroergotamine 3mg (Timmak)
 Viên
 2200
 
 1386 
 Dihydroergotamine 3mg (Timmak)
 Viên
 2200
 
 1387 
 Dihydroergotamine 3mg (TIMMAK)
 Viên
 1900
 
 1388 
 Diltiazem (Tilhasan 60.) 60 mg
 viên
 777
 
 1389 
 Diltiazem (TilHazem 60) 60mg
 viên
 898
 
 1390 
 Diltiazem (TilHazem 60) 60mg
 viên
 1050
 
 1391 
 Diltiazem 60mg (Tilhasan 60)
 viên
 898
 
 1392 
 Dimedrol (Diphenhydramin HCL 10mg/ml) 10mg/ml (DV)
 Ống
 630
 
 1393 
 Dioctahedral smectit (Atizal.) 3g
 Gói
 6250
 
 1394 
 Dioctahedral smectit (Fasmeca) 3g
 Gói
 1260
 
 1395 
 Dioctahedral smectit (GRAFORT.) 3g
 Gói
 7900
 
 1396 
 Dioctahedral smectit (Smail) 3g/20ml
 Gói
 1400
 
 1397 
 Dioctahedralsmectite 3g/20ml (Grafort)
 Gói
 7900
 
 1398 
 Dioctahedralsmectite 3g/20ml (Grafort)
 Gói
 7900
 
 1399 
 Diosmectit (DIOSMECTIT) 3g.
 Gói
 724
 
 1400 
 Diosmectit (Hamett.) 3g
 Gói
 735
 
 1401 
 Diosmectit (ORALPOST) 3g
 Gói
 749
 
 1402 
 Diosmectit (Smecta) 3g
 Gói
 3475
 
 1403 
 Diosmectit (Smecta.) 3g
 Gói
 3475
 
 1404 
 Diosmectit 3g
 Gói
 817
 
 1405 
 Diosmectit 3g (Cezmeta)
 Gói
 1470
 
 1406 
 Diosmectit( Simarta) 3g
 Gói
 817
 
 1407 
 Diosmectit( Simarta) 3g
 Gói
 1030
 
 1408 
 Diosmin + hesperidin (Daflon) 450mg + 50mg.
 viên
 3258
 
 1409 
 Diosmin + Hesperidin (DilodinDHG) 450mg + 50mg.
 viên
 720
 
 1410 
 Diosmin + Hesperidin (DilodinDHG.) 450mg + 50mg
 viên
 720
 
 1411 
 Diosmin + hesperidin (Venokern 500mg.) 450mg + 50mg
 viên
 3120
 
 1412 
 Diosmin 450mg - Hesperidin 50mg (Dacolfort)
 viên
 753
 
 1413 
 Diosmin 600mg(Phlebodia)
 Viên
 6816
 
 1414 
 Diosmin 600mg(Phlebodia)
 Viên
 7400
 
 1415 
 Diosmin(Phlebodia) 600mg
 Viên
 6816
 
 1416 
 Diosmin(Phlebodia) 600mg
 Viên
 7400
 
 1417 
 Diphenhydramin (Dimedrol.) 10mg/1ml
 Ống
 630
 
 1418 
 Diphenhydramin.HCL (DIMEDROL) 10mg/ml MP.
 Ống
 0
 
 1419 
 DL-Lysin-Acetylsalicylat (Acetylsalicylic acid) ASPIRIN 81mg
 Viên
 87
 
 1420 
 DL-Lysin-Acetylsalicylat (Acetylsalicylic acid) ASPIRIN 81mg
 Viên
 99
 
 1421 
 DL-Lysin-Acetylsalicylat (Acetylsalicylic acid) ASPIRIN 81mg
 Viên
 105
 
 1422 
 Đỗ Trọng
 Gram
 214.29
 
 1423 
 ĐỖ TRỌNG
 GRAM
 250
 
 1424 
 ĐỖ TRỌNG (Đỗ trọng).
 Gram
 169.29
 
 1425 
 Đỗ trọng.
 Gram
 169.29
 
 1426 
 Dobutamin (Dobusafe) 250mg
 Lọ
 48300
 
 1427 
 Dobutamin (Dobutamine-hameln 5mg/ml Injection) 250mg, lọ 50ml.
 Lọ
 144900
 
 1428 
 Dobutamin (Dobutamine-hameln 5mg/ml Injection.) 250mg
 Lọ
 144900
 
 1429 
 Dobutamin (Dobutamine-hameln) 250mg/50ml
 Lọ
 134820
 
 1430 
 Dobutamin 250mg
 Lọ
 119999
 
 1431 
 Dobutamin 250mg (Dumin Injection)
 Lọ
 70000
 
 1432 
 Dobutamin 250mg/20ml
 Ống
 119999
 
 1433 
 Dobutamin(DOBUTAMINE AGUETTANT) 250mg/20ml
 Lọ
 92999
 
 1434 
 Dobutamin(DOBUTAMINE AGUETTANT) 250mg/20ml
 Lọ
 134820
 
 1435 
 ĐỘC HOẠT
 GRAM
 248.47
 
 1436 
 ĐỘC HOẠT (Độc hoạt).
 Gram
 198.21
 
 1437 
 ĐỘC HOẠT KÝ SINH HOÀN ( Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa, Đỗ trọng, Ngưu tất, Phục linh, Cam thảo, Đảng sâm)
 gói
 4000
 
 1438 
 Độc hoạt tang ký sinh (.Độc hoạt,Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa, Đỗ trọng, Ngưu tất,Bạch linh, Cam thảo, Đảng sâm)
 viên
 750
 
 1439 
 Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Đỗ trọng, Ngưu tất, Trinh nữ, Hồng hoa, Bạch chỉ, Tục đoạn, Bổ cốt chỉ ( THẤP KHỚP NAM DƯỢC )
 viên
 2050
 
 1440 
 Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất , Sinh địa, Cam thảo, Đỗ trọng , Tế tân, Quế nhục, Nhân sâm, Đương quy, Xuyên khung(PHONG TÊ THẤP.)
 Viên
 735
 
 1441 
 Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa/Thục địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Tế tân, Quế nhục, Nhân sâm/Đảng sâm, Đương quy, Xuyên khung.( V.Phonte )
 Viên
 579
 
 1442 
 Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa, Đỗ trọng, Ngưu tất, Bạch linh, Cam thảo, Đảng sâm ( Didicera 5g . )
 Gói
 4000
 
 1443 
 Độc hoạt, Quế chi/Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân (Dây đau xương), Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa/Thục địa/Địa hoàng, Đỗ trọng, Ngưu tất, Phục linh/Bạch linh, Cam thảo, (Đảng sâm/Nhân sâm) ( Hoàn Phong Tê Thấp HT )
 Gói
 3000
 
 1444 
 Độc hoạt.
 Gram
 198.21
 
 1445 
 DOMECOR 2,5MG ( Bisoprolol )
 Viên
 390
 
 1446 
 DOMECOR 2,5MG ( Bisoprolol )
 Viên
 475
 
 1447 
 DOMECOR 2,5MG ( Bisoprolol )
 Viên
 672
 
 1448 
 DOMITAZOL
 Viên
 903
 
 1449 
 Domperidon (A.T Domperidon) 1mg/ml, chai 30ml.
 Chai
 7560
 
 1450 
 Domperidon (A.T Domperidon.) 1mg/ml
 Chai
 6930
 
 1451 
 Domperidon (Domperidon.) 10mg
 viên
 51
 
 1452 
 Domperidon 10mg
 Viên
 60
 
 1453 
 Domperidon 10mg
 Viên
 68
 
 1454 
 Domperidon 10mg
 Viên
 89
 
 1455 
 Domperidon 10mg - Glomed (QTBV)
 Gói
 89
 
 1456 
 Domperidon 10mg(Domperidon)
 Viên
 60
 
 1457 
 Domperidon 10mg(Domperidon)
 Viên
 68
 
 1458 
 Domperidon 10mg.
 viên
 53
 
 1459 
 Domperidon 1mg/ml, lọ 30ml(Mutecium - M (chai 30ml))
 Chai
 8280
 
 1460 
 Domperidon 1mg/ml, lọ 30ml(Mutecium - M (chai 30ml))
 Chai
 8540
 
 1461 
 Domperidon(Don-A) 1mg/ml
 Lọ
 12600
 
 1462 
 Domperidone 10mg
 Viên
 107
 
 1463 
 Đồng Sulfat (DD GYNO-ST) 90ml
 chai 90ml
 3200
 
 1464 
 Đồng Sulfat (GYNO-ST) 90ml.
 Chai
 3200
 
 1465 
 Đồng sulfat 90ml (Gyno-ST) dùng ngoài
 Chai
 3200
 
 1466 
 Dopamin 200mg/5ml
 Ống
 14000
 
 1467 
 Dopamin 200mg/5ml
 Ống
 19450
 
 1468 
 Dopamin HCl 200mg/5ml (DV)
 Ống
 14000
 
 1469 
 Dopamin HCl 200mg/5ml(Inopan Inj)
 Ống
 14000
 
 1470 
 Dopolys – S 14mg (Ginko biloba - Heptaminol HCl - Troxerutin)
 Viên
 2079
 
 1471 
 Dopolys – S 14mg (Ginko biloba - Heptaminol HCl - Troxerutin)
 Viên
 2379
 
 1472 
 Dopolys – S 14mg (Ginko biloba - Heptaminol HCl - Troxerutin)
 Viên
 2079
 
 1473 
 Doxycyclin (Doxycyclin.) 100mg
 viên
 318
 
 1474 
 Doxycyclin 100mg
 Viên
 266
 
 1475 
 Doxycyclin 100mg
 Viên
 275
 
 1476 
 Doxycyclin 100mg
 Viên
 292
 
 1477 
 Doxycyclin 100mg (Doxycyclin)
 viên
 266
 
 1478 
 Doxycyclin 100mg.
 viên
 265
 
 1479 
 Doxycyclin. 100mg
 viên
 295
 
 1480 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1407379)TT45
 miếng
 0
 
 1481 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1407877)TT49
 miếng
 0
 
 1482 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1407882)TT50
 miếng
 0
 
 1483 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1407885)TT51
 cái
 0
 
 1484 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1407890)TT48
 miếng
 0
 
 1485 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1408303)TT52
 miếng
 0
 
 1486 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1408311) TT53
 cái
 0
 
 1487 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1408758)
 xấp
 0
 
 1488 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1408789)TT43
 miếng
 0
 
 1489 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1408902)
 miếng
 0
 
 1490 
 Drape phẫu thuật các loại(MS 1408903)TT47
 miếng
 0
 
 1491 
 Drotaverin (Drotaverin clohydrat) 40mg.
 viên
 209
 
 1492 
 Drotaverin clohydrat (Dros-Ta) 40mg
 viên
 250
 
 1493 
 Drotaverin clohydrat (Drotaverin.) 40mg
 viên
 188
 
 1494 
 Drotaverin clohydrat (No-panes) 40mg
 viên
 270
 
 1495 
 Drotaverin clohydrat (PYMENOSPAIN.) 40mg
 Ống
 2800
 
 1496 
 Drotaverin clohydrat (VINOPA) 40mg, ống 2ml
 Ống
 3150
 
 1497 
 Drotaverin clohydrat (Vinopa) 40mg/2ml
 Ống
 3150
 
 1498 
 Drotaverin clohydrat (Vinopa) 40mg/2ml
 Ống
 4410
 
 1499 
 Drotaverin clohydrat 40mg/2ml (No-Spa)
 Ống
 5585
 
 1500 
 Drotaverin clohydrat(NO-SPA) 40mg/2ml
 Ống
 5306
 
 1501 
 Dung dịch rửa tay nhanh Chlorhexidin gluconat 0,5% + Ethanol >=65% (SDS Hand Rub) 500ml
 Chai
 65000
 
 1502 
 Dung dịch rữa tay nhanh(DV)
 Lít
 28000
 
 1503 
 Dung dịch sát khuẩn tay (Clincare 2% 500ml)
 Chai
 81500
 
 1504 
 Dung dịch sát khuẩn tay Chlorhexidin gluconat 4% + Emollient
 Chai
 100000
 
 1505 
 DƯỠNG CỐT HOÀN 5g (Cao xương hỗn hợp, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa)
 Gói
 3500
 
 1506 
 Dưỡng cốt hoàn (.Cao xương hỗn hợp, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa)
 Túi
 3500
 
 1507 
 ĐƯƠNG QUY ( TOÀN QUY)
 GRAM
 750
 
 1508 
 ĐƯƠNG QUY (Đương quy (Toàn quy)).
 Gram
 508.93
 
 1509 
 Đương quy (Toàn quy).
 Gram
 508.93
 
 1510 
 Đương quy, Bạch truật, Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ, Bạch linh, Xuyên khung, Bạch thược.( Hoàn Thập Toàn Đại Bổ TW3)
 Viên
 4150
 
 1511 
 Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ,Bạch linh, Xuyên khung, Bạch thược ( Thập toàn đại bổ . )
 viên
 263
 
 1512 
 Đương quy, Xuyên khung, Thục địa, Bạch thược, Nhân sâm/Đảng sâm, Bạch linh/Phục linh, Bạch truật, Cam thảo.( Bát Trân )
 viên
 1000
 
 1513 
 Đương quy. (Toàn quy)
 Gram
 508.93
 
 1514 
 DƯỠNG TÂM AN THẦN ( Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, Lá vông, Bá tử nhân, Toan táo nhân, Long nhãn)
 Viên
 1260
 
 1515 
 Dưỡng tâm an thần (.Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, Lá vông, Bá tử nhân, Toan táo nhân, Long nhãn)
 viên
 1260
 
 1516 
 DƯỠNG TÂM KIỆN TỲ HOÀN (Bạch truật, Cam thảo, Mạch nha, Đảng sâm, Đỗ trọng, Đương quy, Phục linh, Sa nhân, Hoài sơn, Táo nhân, Liên nhục, Bạch thược, Trần bì, Viễn chí, Ý dĩ, Bạch tật lê)
 gói
 4000
 
 1517 
 Duphalac 15ml
 Gói
 2980
 
 1518 
 Duphalac 15ml
 Gói
 3700
 
 1519 
 Dydrogesteron 10mg (Duphaston)
 Viên
 6370
 
 1520 
 Eko gips 10cm x 2.7m
 cuộn
 20000
 
 1521 
 Enalapril ( PHOCODEX 5mg ).
 viên
 376
 
 1522 
 Enalapril (Meyerlapril 10) 10mg.
 viên
 136
 
 1523 
 Enalapril (Phocodex 10mg.) 10mg
 viên
 450
 
 1524 
 Enalapril (Phocodex 5mg.) 5mg
 viên
 360
 
 1525 
 Enalapril (Renapril) 5mg
 viên
 508
 
 1526 
 Enalapril (Renatab 10)
 Viên
 189
 
 1527 
 Enalapril (Renatab 10)
 Viên
 348
 
 1528 
 Enalapril (Zondoril 5) 5mg.
 viên
 797
 
 1529 
 Enalapril (Zondoril 5.) 5mg
 viên
 789
 
 1530 
 Enalapril 10mg (MEYERLAPRIL)
 Viên
 231
 
 1531 
 Enalapril 5mg
 Viên
 87
 
 1532 
 Enalapril 5mg
 Viên
 97
 
 1533 
 Enalapril 5mg
 Viên
 138
 
 1534 
 Enalapril 5mg
 Viên
 87
 
 1535 
 Enalapril 5mg KH
 Viên
 198
 
 1536 
 Enalapril 5mg KH
 Viên
 138
 
 1537 
 Enalapril 5mg KH
 Viên
 198
 
 1538 
 Enalapril 5mg( Medcardil 5)
 Viên
 390
 
 1539 
 Enalapril 5mg(Enalapril)
 Viên
 97
 
 1540 
 Enalapril 5mg(Phocodex 5mg)
 Viên
 504
 
 1541 
 Enalapril 5mg. (Enalapril)
 viên
 75
 
 1542 
 Enalapril VPC 10mg
 viên
 189
 
 1543 
 Enalaprin 10mg (Shinapril)
 Viên
 525
 
 1544 
 Enoxaparin (natri) (KALBENOX) 40MG/0,4ML
 Ống
 61000
 
 1545 
 Enoxaparin (natri) (KALBENOX.) 40mg
 Syringe
 60300
 
 1546 
 Enoxaparin (natri) (LOVENOX đ) 40mg/ 0,4ml.
 Bơm Tiêm
 85381
 
 1547 
 Enoxaparin (natri) (LOVENOX) 40mg/ml
 Ống
 85381
 
 1548 
 Enoxaparin (natri) (Lupiparin) 40mg/0,4ml.
 Ống
 53900
 
 1549 
 Enoxaparin (natri) 40mg/0,4mg ( Lovenox )
 Ống
 85380
 
 1550 
 Enoxaparin (natri) 40mg/0,4mg ( Lovenox )
 Ống
 85381
 
 1551 
 Enoxaparin (natri)(LOVENOX) 40mg
 Ống
 85381
 
 1552 
 Enoxaparin 40mg/0,4ml ( Lovenox )
 Ống
 85380
 
 1553 
 Enoxaparin 40mg/0,4ml ( Lovenox )
 Ống
 85381
 
 1554 
 Enoxaparin(natri) 40mg/0,4ml ( Kalbenox )
 Ống
 61000
 
 1555 
 Entero - Enfurol (Nifuroxazide 200mg) (QTBV)
 Viên
 375
 
 1556 
 ENTERPASS (Amylase + papain + simethicon) 100mg + 100mg +30mg.
 viên
 1600
 
 1557 
 Enterpass(Amylase - papain - simethicon)
 Viên
 1600
 
 1558 
 Enterpass(Amylase - papain - simethicon)
 Viên
 1600
 
 1559 
 Eperison (Waisan) 50mg
 viên
 441
 
 1560 
 Eperison (Waisan.) 50mg
 viên
 290
 
 1561 
 Eperison 50mg (Epelax)
 Viên
 1450
 
 1562 
 Eperison( MACNIR) 50mg
 Viên
 1400
 
 1563 
 Epinephrin ( ADRENALIN) 1mg/1ml (DV)
 Ống
 2205
 
 1564 
 Epinephrin (adrenalin) (Adrenaline-BFS 1mg.)
 Ống
 1890
 
 1565 
 Epinephrin (Adrenalin) 1mg/1ml
 Ống
 2205
 
 1566 
 Epinephrin (Adrenalin) 1mg/1ml
 Ống
 2310
 
 1567 
 Epinephrin (Adrenalin) 1mg/1ml
 Ống
 3150
 
 1568 
 Epinephrin (Adrenalin) 1MG/1ML
 Ống
 2310
 
 1569 
 Epinephrin (adrenalin) 1mg/1ml (MP)
 Ống
 0
 
 1570 
 Epinephrin (adrenalin) 1mg/ống 1ml.
 Ống
 2100
 
 1571 
 Epinephrine 1mg/ml(Adrenalin)
 Ống
 3150
 
 1572 
 Epinephrine 1mg/ml(Adrenalin)
 Ống
 4725
 
 1573 
 Eprazinon (Savi Eprazinone 50.) 50mg
 viên
 1500
 
 1574 
 Eprazinon (ZINOPRODY) 50mg
 viên
 268
 
 1575 
 Eprazinon 50mg( TURANON ).
 viên
 252
 
 1576 
 Erythropoietin (Epokine Prefilled Injection 4000IU/0,4ml) 4.000 IU, dạng alpha.
 Ống
 172900
 
 1577 
 Erythropoietin (Eprex) 1000UI
 Tiêm, ống 1.000UI
 135000
 
 1578 
 Erythropoietin (Eprex) 2000UI
 Ống
 269999
 
 1579 
 Erythropoietin (Erykine PFS) 2000IU/ml
 ống
 238000
 
 1580 
 Erythropoietin (Nanokine 2000 IU) 2000 IU, alpha.
 Bơm Tiêm
 180000
 
 1581 
 Erythropoietin (NANOKINE) 2000 IU
 Lọ
 160000
 
 1582 
 Erythropoietin (NANOKINE) 4000 IU
 Ống
 360000
 
 1583 
 Erythropoietin 2000IU
 Ống
 269999
 
 1584 
 Esomepraszol 20mg - Prazopro
 viên
 628
 
 1585 
 Esomepraszol 20mg - Prazopro (QTBV)
 Viên
 628
 
 1586 
 Esomepraszol 40mg - Prazopro
 Viên
 1342
 
 1587 
 Esomeprazol ( ORIESO ) 20mg
 viên
 1120
 
 1588 
 Esomeprazol (Edizone) 40mg
 Lọ
 85995
 
 1589 
 Esomeprazol (Eraeso 20.) 20mg
 viên
 1800
 
 1590 
 Esomeprazol (Esomeprazol Stada 20 mg) 20mg.
 viên
 2600
 
 1591 
 Esomeprazol (Goldesome.) 20mg
 viên
 13800
 
 1592 
 Esomeprazol (ORIESO) 20mg
 viên
 1120
 
 1593 
 Esomeprazol (Prazopro 20mg) 20mg.
 viên
 438
 
 1594 
 Esomeprazol (Prazopro) 40mg.
 viên
 928
 
 1595 
 Esomeprazol (STADNEX 40 CAP.) 40mg
 viên
 7500
 
 1596 
 Esomeprazol 20mg (Emerazol)
 Viên
 2600
 
 1597 
 Esomeprazol 20mg (Yesom-20)
 viên
 7990
 
 1598 
 Esomeprazol 20mg(ZACLID)
 Viên
 1900
 
 1599 
 Esomeprazol 40mg (Esomeprazol Stada )
 Viên
 10900
 
 1600 
 Esomeprazol 40mg (Nesteloc)
 Ống
 3800
 
 1601 
 Esomeprazol 40mg (Nexium Inj 40mg 1s)
 Lọ
 153560
 
 1602 
 Esomeprazol 40mg (YESOM-40)
 viên
 10900
 
 1603 
 Esomeprazol 40mg( Emparis)
 Viên
 62000
 
 1604 
 Etodolac (Bizuca.) 300mg
 viên
 3570
 
 1605 
 Etomidat (Etomidate Lipuro) 20mg/10ml
 Ống
 120000
 
 1606 
 Etomidat 20mg/10ml (Etomidate)(DV)
 Ống
 110000
 
 1607 
 Etomidate 20mg/ml
 ống
 120000
 
 1608 
 Eucalyptin 100mg
 Viên
 315
 
 1609 
 Eucalyptin 100mg
 Viên
 315
 
 1610 
 Famotidin 40mg
 Viên
 285
 
 1611 
 Feeding tube 8(S.DA DAY)( Tubelevin số 8 có nắp)
 sợi
 4415
 
 1612 
 FENGSHI-OPC VIÊN PHONG THẤP (Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì, Tam Thất)
 viên
 840
 
 1613 
 Fenilham ( Fentanyl) 100mcg/2ml( DV)
 Ống
 10500
 
 1614 
 Fenilham (Fentanyl) 100mcg/2ml
 Ống
 10500
 
 1615 
 Fenilham (Fentanyl) 100mcg/2ml
 Ống
 12600
 
 1616 
 Fenofibrat (Fenbrat) 100mg
 viên
 560
 
 1617 
 Fenofibrat (Fenbrat) 300mg
 viên
 570
 
 1618 
 Fenofibrat (Fenbrat) 300mg
 viên
 574
 
 1619 
 Fenofibrat (Fenbrat) 300mg
 viên
 610
 
 1620 
 Fenofibrat (Fenofibrat.) 300mg
 viên
 434
 
 1621 
 Fenofibrat (Fenofibrate 200mg) 200mg.
 viên
 440
 
 1622 
 Fenofibrat 160mg (BECOPANTHYL)
 viên
 630
 
 1623 
 Fenofibrat 200mg (TV.FENOFIBRAT)
 Viên
 472
 
 1624 
 Fenofibrat 300mg
 viên
 574
 
 1625 
 Fenofibrat 300mg (Lifibrat)
 Viên
 570
 
 1626 
 Fenofibrat 300mg (Lifibrat)
 Viên
 800
 
 1627 
 Fenofibrat 300mg (Lifibrat)
 Viên
 930
 
 1628 
 Fenofibrat 300mg (Lifibrat)
 Viên
 610
 
 1629 
 Fenofibrat 300mg (Lifibrat)
 Viên
 800
 
 1630 
 Fenofibrate 200mg
 viên
 570
 
 1631 
 Fenoterol ipratropium 10ml (Berodual)
 Lọ
 132323
 
 1632 
 Fenoterol ipratropium 20ml (Berodual)
 Lọ
 96870
 
 1633 
 Fenoterol + ipratropium Xịt họng, 0,05mg + 0,02mg/nhát xịt, Bình 200 nhát xịt. (Berodual)
 Bình xịt
 132323
 
 1634 
 Fentanyl (FENTANYL - HAMELN) 50mcg/10ml
 Ống
 20500
 
 1635 
 Fentanyl (Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica) 50mcg/ml, 10ml.
 Ống
 19698
 
 1636 
 Fentanyl 0,1mg/2ml
 Ống
 10500
 
 1637 
 Fentanyl 0,1mg/2ml (MP)
 ống
 0
 
 1638 
 Fentanyl 0.1mg/2ml (MP)
 ống
 0
 
 1639 
 Fentanyl 0.1mg/2ml (MP)
 ống
 12600
 
 1640 
 Fentanyl 100mcg/2ml (Fenilham)
 Ống
 10500
 
 1641 
 Fentanyl(Fenilham) 100mcg
 Ống
 10500
 
 1642 
 Ferlin Syr 60ml
 Chai
 28875
 
 1643 
 Fexofenadin (Danapha - Telfadin.) 60mg
 viên
 1890
 
 1644 
 Fexofenadin (Danapha-Telfadin) 60mg.
 viên
 1680
 
 1645 
 Fexofenadin 180mg(Fexet 180mg)
 Viên
 3950
 
 1646 
 Fexofenadin 60mg (Fefasdin)
 Viên
 358
 
 1647 
 Fexofenadin 60mg (Fefasdin)
 Viên
 1575
 
 1648 
 Fexofenadin 60mg (Telfadin)
 viên
 1575
 
 1649 
 Fexofenadin 60mg(Malag-60)
 Viên
 575
 
 1650 
 Fexofenadin HCL 60mg (Telfadin)
 Viên
 1575
 
 1651 
 Fitôbaby (.Sử quân tử, Binh lang, Nhục đậu khấu, Lục thần khúc, Mạch nha, Hồ hoàng liên, Mộc hương)
 Chai
 34000
 
 1652 
 FITÔBABY (Sử quân tử, Binh lang, Nhục đậu khấu, Lục thần khúc, Mạch nha, Hồ hoàng liên, Mộc hương̣)
 Chai
 34000
 
 1653 
 FITÔCORON - F (Đan sâm, Tam thất, Băng phiến)
 viên
 900
 
 1654 
 Fitôcoron – f (.Đan sâm, Tam thất,Băng phiến)
 viên
 900
 
 1655 
 Fitôgra – f (.Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quế)
 viên
 4000
 
 1656 
 FITÔGRA - F (Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quế)
 viên
 3950
 
 1657 
 Fitôrhi – f (.Bạch chỉ; Tân di hoa; Thương nhĩ tử; Tinh dầu Bạc hà)
 viên
 1150
 
 1658 
 FITÔRHI - F (Bạch chỉ, Tân di hoa, Thương nhĩ tử, Tinh dầu Bạc hà)
 viên
 1050
 
 1659 
 FITÔRHI-F(Bạch chỉ, Tân di hoa, Thương nhĩ tử, Tinh dầu Bạc hà).
 Viên
 1050
 
 1660 
 Flavital 500. (Thỏ ty tử, Hà thủ ô, Dây đau xương, Cốt toái bổ, Đỗ trọng, Cúc bất tử, Nấm sò khô.)
 viên
 2490
 
 1661 
 Floctafenin (Idarac.) 200mg
 viên
 3150
 
 1662 
 Floctafenin 200mg( Idarac 200mg)
 Viên
 2205
 
 1663 
 Floctafenin 200mg( Idarac 200mg)
 Viên
 2520
 
 1664 
 Floctafenine 200mg(Idarac)
 Viên
 70
 
 1665 
 Floctafenine 200mg(Idarac)
 Viên
 2205
 
 1666 
 Flunarizin 5mg(FREGO)
 Viên
 2942
 
 1667 
 Flunarizine 5mg
 Viên
 300
 
 1668 
 Flunarizine 5mg
 Viên
 336
 
 1669 
 Flunarizine 5mg
 Viên
 530
 
 1670 
 Fluocinolon 10g
 Tuýp
 3990
 
 1671 
 Fluocinolon 10g
 Tuýp
 4200
 
 1672 
 Fluocinolon 10g
 Tuýp
 4500
 
 1673 
 Fluticason propionat (Flixonase.) 0,05%
 Chai
 147926
 
 1674 
 Fluticason propionat (Flixotide Evo (N12) Spr 125mcg 120Dose)
 Lọ
 106462
 
 1675 
 Fluticason propionat (Flixotide Evohaler) 125mcg,120 liều.
 Bình xịt
 106462
 
 1676 
 Fluticason propionat (MESECA) xịt mũi, 0,05%, lọ 60 liều.
 Lọ
 96000
 
 1677 
 Fluticason propionat 0,05%/60ml (Flixonase )
 Chai
 134498
 
 1678 
 Fluticason propionat 0,05%/60ml (Flixonase )
 Chai
 147926
 
 1679 
 Fluticason propionat 125mcg( Flixotide Evohaler Spray)
 Lọ
 106462
 
 1680 
 Foley 1 nhánh số 1( Sonde Nelaton số 16)
 Viên
 7497
 
 1681 
 Foley 1 nhánh số 1( Sonde Nelaton số 16)(DV)
 Cái
 7497
 
 1682 
 Foley 1 nhánh số 16( Sonde Nelaton số 16)
 sợi
 7497
 
 1683 
 Foley 1 nhánh số 16(DV)
 Sợi
 7497
 
 1684 
 Foley 1 nhánh số 8 (DV)
 
 7497
 
 1685 
 Foley 2 nhánh số 16
 Sợi
 9219
 
 1686 
 Foley 2 nhánh số 16(DV)
 Sợi
 9219
 
 1687 
 Foley 2 nhánh số 8 (DV)
 sợi
 10899
 
 1688 
 Folic acid (vitamin B9) Acid Folic 5mg
 Viên
 126
 
 1689 
 Forlax 10G
 Gói
 4275
 
 1690 
 Formol 10%
 Lít
 36000
 
 1691 
 FORVIM ( NGÂN KIỀU GIẢI ĐỘC XUÂN QUANG) ( Kim ngân hoa, Liên kiều, Diệp hạ châu, Bồ công anh, Mẫu đơn bì, Đại hoàng)
 Viên
 2650
 
 1692 
 Forvim (.Ngân kiều giải độc Xuân Quang). (Kim ngân hoa, Liên kiều, Diệp hạ châu, Bồ công anh, Mẫu đơn bì, Đại hoàng.)
 viên
 2650
 
 1693 
 Fudcadex 10ml (Calci glucoheptomat,vitamin D2,C,PP)
 Ống
 2800
 
 1694 
 Furosemid (DIUREFAR) 40mg
 viên
 105
 
 1695 
 Furosemid (Furosemidum Polpharma) 20mg/2ml
 Ống
 4998
 
 1696 
 Furosemid (Vinzix) 20mg, ống 2ml.
 Ống
 1200
 
 1697 
 Furosemid (Vinzix) 40mg.
 viên
 120
 
 1698 
 Furosemid (Vinzix.) 20mg
 Ống
 915
 
 1699 
 Furosemid (Vinzix.) 40mg
 viên
 105
 
 1700 
 Furosemid (Vinzix.) 40mg
 viên
 105
 
 1701 
 Furosemid + spironolacton (Spinolac plus.) 20mg + 50mg
 viên
 1428
 
 1702 
 Furosemid 20mg/2ml ( Furosol)
 Ống
 3150
 
 1703 
 Furosemid 20mg/2ml (Vinzix)
 Ống
 1550
 
 1704 
 Furosemid 20mg/2ml (Vinzix)
 Ống
 1995
 
 1705 
 Furosemid 20mg/2ml (Vinzix)
 Ống
 2730
 
 1706 
 Furosemid 40mg
 Viên
 120
 
 1707 
 Furosemid 40mg
 Viên
 144
 
 1708 
 Furosemid 40mg
 Viên
 105
 
 1709 
 Furosemid 40mg.
 Viên
 120
 
 1710 
 Furosemide 20mg/2ml ( Vinzix )
 Ống
 1550
 
 1711 
 Furosemide 20mg/2ml ( Vinzix )
 Ống
 1995
 
 1712 
 Gabapentin (Bineurox) 300mg
 viên
 819
 
 1713 
 Gabapentin (Gabahasan) 300mg
 viên
 3360
 
 1714 
 Gabapentin (GABANTIN 300) 300mg
 Viên
 3300
 
 1715 
 Gabapentin (NEUBATEL-FORTE.) 600mg
 viên
 4500
 
 1716 
 Gabapentin (Neupencap.) 300mg
 viên
 546
 
 1717 
 Gabapentin (Neuronstad) 300mg.
 viên
 2400
 
 1718 
 Gabapentin 300mg (Neupencap)
 viên
 1175
 
 1719 
 Gabapentin 300mg.
 viên
 670
 
 1720 
 Gabapentin 600mg.( NEUBATEL-FORTE)
 viên
 4500
 
 1721 
 Gạc 5cmx7cm tiệt trùng
 Gói
 4890
 
 1722 
 Gạc chèn vết thương các loại(MS 1408315)TT54
 cái
 0
 
 1723 
 Gạc hút
 Mét
 5775
 
 1724 
 Gạc hút 0.8m
 Mét
 4830
 
 1725 
 Gạc hút 0.8m
 Mét
 5145
 
 1726 
 Gạc hút nước y tế khổ 0,8m
 Mét
 3234
 
 1727 
 Gạc hút nước y tế khổ 0,8m
 Mét
 3549
 
 1728 
 Gạc hydrocolloid vô trùng (Urgotul 10cm x 10cm)
 Miếng
 28500
 
 1729 
 Gạc mét y tế khổ 0,8m
 Mét
 3234
 
 1730 
 Gạc phẫu thuật 5cmx6cmx8 lớp,không tiệt trùng , gấp biên
 Gói
 34188
 
 1731 
 Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5cm x 6,5cm x 12 lớp
 Gói
 3087
 
 1732 
 Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5cm x 6,5cm x 12 lớp (10 miếng/ gói)
 Gói
 3255
 
 1733 
 Gạc tiệt trùng 5 x 6,5 (12 lớp)
 Gói
 4200
 
 1734 
 Gạc tiệt trùng 5 x 6,5 (12 lớp)
 Gói
 6000
 
 1735 
 Gạc tiệt trùng 5*6.5*12lớp
 Gói
 4200
 
 1736 
 Gạc tiệt trùng 5*6.5*12lớp
 Gói
 6000
 
 1737 
 Gạc tiệt trùng 5cm * 6.5cm
 Gói
 6000
 
 1738 
 Gạc tiệt trùng 8cm x 10cm x 12 lớp
 Gói
 63882
 
 1739 
 Gạc tiệt trùng 8x10cm, 12 lớp
 Gói
 5700
 
 1740 
 Gạc y tế khổ 0,8m
 Mét
 3108
 
 1741 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1375261)TT98
 cái
 0
 
 1742 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1383640)TT99
 Cái
 0
 
 1743 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1383649)TT100
 Đôi
 0
 
 1744 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1383682)TT101
 cái
 0
 
 1745 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1384178)TT102
 cái
 0
 
 1746 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1384492)TT103
 cái
 0
 
 1747 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1408843)TT104
 cái
 0
 
 1748 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1408918)TT105
 Cái
 0
 
 1749 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1408923)T90
 cái
 0
 
 1750 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1408984)TT106
 cái
 0
 
 1751 
 Găng khám bột các cỡ(MS 1408989)TT107
 cái
 0
 
 1752 
 Găng phẩu thuật chưa tiệt trùng số 7
 Cặp
 2573
 
 1753 
 Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng số 7 (Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng số 7)
 Đôi
 1600
 
 1754 
 Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng số 7(DV)
 Cặp
 2573
 
 1755 
 Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng số 7(DV)
 Cặp
 3320
 
 1756 
 Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng số 7.
 cặp
 2573
 
 1757 
 Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng số 7.
 cặp
 3320
 
 1758 
 Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng số 7.5(găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng số 7.5)
 Đôi
 1600
 
 1759 
 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7
 Cặp
 3780
 
 1760 
 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7 (Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7)
 Đôi
 2840
 
 1761 
 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7(DV)
 Cặp
 3780
 
 1762 
 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7.
 cặp
 3780
 
 1763 
 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7.
 cặp
 4432
 
 1764 
 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7.
 cặp
 4433
 
 1765 
 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7.5(găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7.5)
 Đôi
 2840
 
 1766 
 Găng PT chưa tiệt trùng số 7
 Cặp
 3320
 
 1767 
 Găng tầm soát tử cung
 Cặp
 12600
 
 1768 
 Găng tầm soát tử cung (Găng tay sản khoa)
 Đôi
 11000
 
 1769 
 Găng tầm soát tử cung (Găng tay sản khoa)
 Đôi
 12600
 
 1770